Hastane Nedir?

Hastane Nedir?İdari sorumluluklar, hastanenin finans, personel, temizlik, araç-gereç ve mülk, çamaşırhane, koruma, ulaşım, mühendislik ve yönetim kurulunun yanı sıra diğer bazı bakım alanlarında destek hizmetlerinin serbest bırakılmasını düzenleyen yönergelerini ve direktiflerini yerine getirmeyi ihtiva eder.Hastane Nedir?

Hastanenin mali faaliyetleri aşağıdakiler için planlanmalı, yönlendirilmeli ve koordine edilmelidir.
Bir hastanedeki hastaların yanı sıra orada çalışan personel.
Hizmetler ve girişimler için bir iş ve mali planın yanı sıra finansman projeksiyonları hazırlamak.
Nakit giriş ve çıkışlarını kovuşturmak.
Personel açınma planlarını, prosedürlerini ve standartlarını yönetmek; siyaset, uygulama ve kanun, kaide ve yönetmeliklerin idaresi konusunda rehberlik sağlamak.
Çeşitli gruplar ve nüfuslar için esenlik hizmetlerinin kalitesi, etkinliği ve sonuçları, esenlik kurumlarının yapısı ve dinamikleri tarafından şekillendirilir; gelecekteki esenlik reformu girişimleri ve hastanedeki hastalar için siyaset yansımaları.
Hastane işletmeciliği, hastanelerin bir diğer önemli faydasıdır.

Hastanedeki Yatak Türleri ve İsimleri

Yatak yapmak bir beceridir. Hastanın durumuna gore ve bilimsel hemşirelik kavramlarını kullanarak müsait bir yatak hazırlama yöntemidir. Yatak özenle yapılırsa hasta kendini daha huzurlu hissedecektir. Hemşireler hastane yataklarını duruma nazaran muhtelif şekillerde hazırlayabilmelidir. Çoğu durumda yataklar, hastanın hususi bir tedaviye ihtiyacı olduğunda ve odada başka kimse olmadığında hazırlanmış olur.

Hastanelerdeki yatak türleri ve adları şunlardır:

Basit Yataklar
Özel Yataklar

Basit Yataklar:
Kapalı Yatak
Açık Yatak
Dolu Yatak

Özel Yataklar:
Operasyon Yatağı
Kardiyak Yatak
Battaniye Yatak
Amputasyon Yatağı
Kırık Yatağı

Hastane Türleri

Hastaneler genellikle devlet, kar amacı güden yada gütmeyen sıhhat kurumları, sıhhat sigortası sağlayıcıları yada doğrudan hayırsever bağışlar benzer biçimde hayır kurumları tarafından sübvanse edilir. Finansman kaynağına bağlı olarak hastaneler üç gruptan birinde sınıflandırılabilir.

Aşağıda hastane türleri belirtilmiştir:

Kamuya ilişik hastane
Kâr amacı gütmeyen hastaneler
Kâr amacı gütmeyen hastaneler
Hastaneler, sağladıkları bakım türüne (gösterge durumunda) veya sundukları hizmetlere bağlı olarak daha ileri düzeyde derecelendirilebilir, mesela
Uzmanlık Hastaneleri
Genel Tıp ve Cerrahi Hastaneleri
Klinikler
Eğitim Hastaneleri
Psikiyatri Hastaneleri
Aile Planlaması ve Kürtaj Klinikleri
Hospisler & Palyatif Bakım Merkezleri
Acil ve Diğer Ayakta Bakım Merkezleri
Uyku Bozuklukları Klinikleri
Kan ve Organ Bankaları
Diş Laboratuvarları

Hastanelerin FinansmanıHastane Nedir?

Modern hastaneler için yardımcı çeşitli yerlerden gelmektedir. Bunlar amme fonları, hayırsever katkıları veya hususi fonlar ve sağlık sigortası tarafından ödenebilir. Birleşik Krallık’taki Ulusal Sağlık Hizmeti, yasal vatandaşlara “tamamen ücretsiz” olarak devlet tarafınca finanse edilen sıhhat hizmetlerinin yanı sıra, uyruğu veya statüsü ne olursa olsun her insana acele bakım hizmeti sunmaktadır.

Hastanelerin mevcut kaynaklarını önceliklendirmesi gerekliliği nedeniyle, bu tür programlara sahip ülkelerde zorunlu olmayan tedaviler için ‘bekleme listeleri’ eğilimi vardır, sonrasında erişebilenler fazlaca hızlı ve verimli bir biçimde tedavi almak için özel sıhhat sigortasını tercih edebilirler.

ABD Birleşik Devletleri’ndeki hastaneler ve klinikler genellikle özel sektöre ait olup, HCA Healthcare de dahil olmak suretiyle birtakım kâr amaçlı hastaneler tarafından işletilmektedir. Prosedürlerin ve maliyetlerinin bir veritabanını ücretlendirmek için bir chargemaster kullanılır; yeniden de, bu fiyatlar sıhhat hizmetleri ağları arasında sağlanan sıhhat hizmetleri için daha düşük olabilir.

Hastaneler yasalar gereği dirimsel vehamet arz eden acil durumlarda hastaları ödeme güçlerine bakmaksızın tedavi etmekle yükümlüdür. Katrina Kasırgası sonrası da dahil olmak suretiyle, acele durumlarda sigortası olmayan kişileri kabul eden özel hastanelerin gelirleri mühim seviyede zarar görmektedir

Kaynakça:

BBC

Yazar: Tuncay Bayraktar

kaynak: bilgiustam.com

Similar Posts

Bir cevap yazın