hangi ürünler sanayi faaliyeti sonucunda üretilmektedir

hangi ürünler sanayi faaliyeti sonucunda üretilmektedir bilgi90’dan bulabilirsiniz

2. Sınıf Hayat Bilgisi Üretim Faaliyetleri konu anlatımı

2. Sınıf Hayat Bilgisi Üretim Faaliyetleri konu anlatımı

Üç tarafı denizlerle çevrili ve verimli topraklara sahip olan ülkemizde, birçok değişik üretim faaliyeti gerçekleşmektedir. Bu üretimler içerisinde sanayi ve tarım ile beraber hayvancılık faaliyetleri yer almaktadır. Yiyecek ve giyecek ile beraber aklınıza gelebilecek bütün ihtiyaçlarımız bu üretim faaliyetleri üzerinden karşılanır.

 Üretim Faaliyetleri

 Üretim faaliyetleri hem dünyanın değişik ülkelerinde hem de bizim ülkemizde genelde aynıdır. Bunlar sanayi faaliyetleri, tarım faaliyetleri ve hayvancılık faaliyetleri olarak bilinir. Peki, Üretim ne demek?

 Üretim: Bazı işlemler ve faaliyetler neticesinde bir mal veya hizmet meydana getirmeye üretim denmektedir. Günümüzde yukarıdaki başlıca üretim faaliyetleri ile beraber sürekli olarak mal ve hizmet üretilmektedir. Şimdi bu konudaki üretim faaliyetlerini ayrı ayrı ele alalım ve inceleyelim.

 Sanayi faaliyetleri: Genelde ulaşımın kolay olduğu ve büyük kentlerde fabrikalar kurulur. Böylece pek çok değişik sanayi üretimi gerçekleştirilir. Bu üretimler arasında şunlar bulunmaktadır.

 – Otobüs

 – Tarım makineleri

 – Kamyon

 – Araba

 – Silah fabrikaları

 – Beyaz eşya

 – Tekstil fabrikaları

 – Mutfak araç ve gereçler

 – Yedek parça üretim fabrikaları

 – Ayakkabı

 Bu gibi pek çok farklı üretim sanayi alanında kurulmuş değişik fabrikalar içerisinde üretilmektedir. Bu üretimler daha sonra ülkemizin dört bir tarafına ulaşmaktadır. Böylece ihtiyacımız olan ürünleri biz de rahatça satın alabilmekteyiz. Ülkemizde en çok bu şekilde sanayi üretimi yapılan bölgeler Marmara Bölgesi ve Ege bölgesidir.

 Tarımsal faaliyetler: Genelde köylerde ve çiftliklerde yapılan üretimlerdir. Bu konuda oldukça fazla sayıda meyve sebze üretimi gerçekleşmektedir. Buğday, yulaf, nohut, arpa gibi değişik tahıl ürünleri üretilir. Aynı zamanda birçok farklı meyve üretimi gerçekleşmektedir. Bu meyveler içerisinde elma, karpuz, kavun, kiraz, erik, şeftali ve daha birçok meyve bulunmaktadır.

 Aynı zamanda ülkenin dört bir köşesinde seracılık ile beraber domates, biber, salatalık, patlıcan ve fasulye gibi birçok değişik sebze meyve üretimi gerçekleşmektedir. Ayrıca Sanayi bitkileri olarak zeytin ve şeker pancarı ile çay gibi tarımsal faaliyetler bulunmaktadır. Bu konuda birçok farklı bölgemizde tarımsal faaliyetler devam etmektedir. İç Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi gibi Türkiye’nin tüm bölgelerinde tarımsal faaliyetler aralıksız devam eder.

 Hayvancılık faaliyetleri: Hem küçükbaş hayvancılığı hem de büyükbaş hayvancılığı ülkemizin her yerinde gerçekleşmektedir. Küçükbaş hayvanlar arasında keçi ve koyun gibi üretim faaliyetleri bulunur. Aynı zamanda mandıralarda inek ve dana yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu hayvanlardan süt ve süt ürünleri üretimi sağlanır. Aynı zamanda tavukçuluk ile beraber diğer kanatlı hayvan üreticileri ülkemizde oldukça yoğun biçimde yapılmaktadır.

 Ülkemizde diğer yandan arıcılık ve İpek böcekçiliği gibi önemli hayvancılık faaliyetleri de gerçekleşmektedir. Bu faaliyetler hem giyim açısından tekstil fabrikalarında kullanılmakta ve hem de sofralarımızda yemek şeklinde değerlendirilmektedir. Bunlar içerisinde örneğin arıların yaptığı bal en fazla tüketilen ürünlerden biridir.

 Ülkemizde üretim faaliyetleri oldukça yoğundur. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda ülkemiz çok uygun bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda sanayi alanında da ülkemiz her geçen zaman daha fazla gelişmeye devam ediyor. Böylece bizim hayatımız içerisinde ihtiyacımız olan pek çok değişik ürün üretilerek bize ulaştırılmaktadır. Ülkemizin dört bir tarafında hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile beraber sanayi üretimleri kesintisiz olarak devam ediyor.

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

Türkiye’deki Sanayi Faaliyetleri Nelerdir?

Türkiye’deki Sanayi Faaliyetleri Nelerdir?

Ülkemizde sanayi faaliyetleri 1950’li yıllarda özel teşebbüsün desteklenmesiyle gelişme göstermiş, son yıllarda ise büyük bir ilerleme kaydetmiştir.

1980’ e kadar özellikle tarım ürünleri ihracatı yapılırken, günümüzde ihracatının %90’dan fazlası sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye’de başta gelen ihraç ürünleri; giyim ve dokuma, makine-teçhizat, gıda, motorlu kara taşıtları, kimyasal madde, dayanıklı tüketim ürünleri, metal, rafine edilmiş petrolden oluşmaktadır.

Sanayi Nedir?

Sanayi, devamlı ya da belli dönemlerde makinelerle, hammaddeye biçim vererek toplu olarak üretim yapılan iş koludur. Sanayi belirli bir alan için mal ve hizmet üretiminde yer alan şirketler, kişiler ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tüm ekonomik faaliyetlerin bütünüdür.

Sanayi devrimiyle birlikte endüstriyel faaliyetler büyük bir gelişme kaydetmiştir. Ekonominin en önemli temeli olan sanayi ile birlikte özellikle hammaddeler işlenmeye başlamış, sanayi yatırımları ve faaliyetleri artmıştır. Bu gelişmeler ile birlikte küreselleşme ortaya çıkmıştır. Bu sebeple dünya genelinde hızlı bir şekilde sanayi atağı görülmüştür.

Sanayi faaliyetleri, ülkelerin gelişmesinde, ekonomik kalkınmasında ve refahında büyük rol oynamaktadır. Sanayi, günümüzde ülkelerin ekonomik seviyesini belirleyen ilk faktör haline gelmiştir.

Ülkelerdeki sanayi faaliyetleri ile birlikte aşağıdaki durumlar gözlemlenir:
1. İhracat artarak hammadde ithalatı büyür.
2. Dış ticaret kapasitesi büyür.
3. Tarıma dayalı işgücü azalır, sanayide çalışan sayısı artar.
4. Yaşam koşulları iyileşir.
5. İşsizlik oranı düşer.
6. Kalifiye eleman ihtiyacı artar.
7. Kişi başına düşen milli gelir yükselir.
8. Köylerden kente göç artar.

Türkiye’deki Sanayi Faaliyetleri

Cumhuriyetin ilanına kadar çeşitli sebeplerle düşüş yaşayan Türkiye sanayisi, cumhuriyetin ilanından sonrada özellikle Atatürk’ün destekleriyle devlet politikası olarak sanayi kuruluşları açılmaya başlanmıştır. 1950’lerden sonra tekrar hareketlenme olanağı bulmuş ve zaman içinde özel yatırımcıların kurduğu sanayi tesisleriyle üretim faaliyetleri artmıştır.rent a car 34

Önceleri tarıma dayalı bir ekonomi ve buna bağlı sanayi faaliyetleri yapılırken 1980 sonrası diğer alanlarda gelişmeler görülmüştür. 2000 yıllardan sonra teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ülkemizde sanayi gelişmiş ve farklı boyut kazanmaya başlanmıştır. Rekabet gücü yüksek, sağlam, teknolojik sanayi ürünlerinin üretimi giderek artmıştır. Günümüzde birçok sektörde faaliyetler devam etmektedir. Çeşitli alanlarda sanayi kuruluşları açılmıştır.

Ülkemizdeki sanayi faaliyetleri ve dağılışı için bazı örnekler aşağıdaki gibidir;

1-Gıda Sanayi


Tarıma dayalı sanayi türüdür. Ülkemiz bir tarım coğrafyası olduğu için en fazla gelişme gösteren sanayi birimidir. Ülkemizde bulunan tarım sanayi faaliyetlerine ait tesisler şunlardır:

2-Kimya Sanayi


Ülkemizdeki diğer sanayi kollarına göre daha geç gelişme göstermiştir. Kalifiye elemana ve büyük sermayelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı örnekler;

3-Dokuma Sanayisi


Türkiye’deki en gelişmiş sanayi kolları arasındadır. Başlıca kuruluşlar:

4-Maden Sanayisi


Maden çeşitliliği bakımından ülkemiz oldukça zengindir. Ancak rezervlerinin az olması sebebiyle maden sanayi pek fazla gelişme göstermemiştir.

5-Makine Sanayisi


İstanbul, Bursa, Adapazarı, Konya, İzmit, Adana’da otomobil, otobüs ve kamyon fabrikaları bulunmaktadır.

Es­kişehir ve Adapazarı’nda vagon ve lokomotif işletmeleri, İstanbul, Pendik, Tuzla, İzmir ve Göl­cük’te gemi tersaneleri ve Kırıkkale’de ise savunma sanayi fabrikaları bulunmaktadır.

6-Çimento, Cam, Seramik Sanayisi


Hammaddesi kolay bulunan, taş ve topraktan elde edilen bir sanayi türüdür.

Kaynak : Ülkemizde Bulunan Sanayi Faaliyetleri (eodev.com)

Yazı kaynağı : bilgitara.com

Sanayi ne üretiyor? Üretim nasıl artıyor?

Sanayi ne üretiyor? Üretim nasıl artıyor?

Sanayide yatırımların artmasını istiyoruz, üretiminin artmasını istiyoruz.

Sanayi üretiminde yapısal değişimin gerçekleşmesini istiyoruz. İthalatı azaltacak ihracatı artıracak, ileri teknolojiye dayalı üretime geçmek istiyoruz.

Ne var ki isteklerimiz ve bekleyişlerimiz başka, gerçekler başka.

Sanayide genel olarak üretim artıyor. Ancak sanayinin yapısı değişmiyor. Yüksek teknolojiye dayalı, dünya pazarında rekabet şansı olan malları üretemiyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen hafta yayınlanan yıllık sanayi ürün istatistiklerine göre;

Sanayide 2016 yılında üretimden satışlarda tüketim mallarının ağırlığı yüzde 26.6, dayanıklı tüketim mallarının ağırlığı yüzde 5.1 oranında. Doğrudan tüketiciye dönük üretimin toplamda ağırlığı yüzde31.7 oranında.

Üretimin yüzde 45.9’u ara mallar, yüzde 18’i sermaye malları oluşturuyor.

Sanayileşmenin önemli bir göstergesi toplam üretimde sermaye malı üretiminin payıdır. Sermaye malı üretiminin payının yükselmesi istenir.

Son 6 yılda sermaye malları üretiminin toplam üretimdeki ağırlığı yüzde 15.7’den yüzde 18.3’e yükseldi. Diğer ürünlerin ağırlığında önemli değişiklik olmadı.

Sorunumuz, yüksek teknolojiye dayalı üretimi gerçekleştiremememiz.

2010 Yılında üretimden satışlarda yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payı yüzde 3.6 iken 2016 yılında yüzde 3.3’e geriledi. Toplam sanayi üretiminde yüksek teknolojiye dayalı üretimin payı artmıyor. Geriliyor.

Sanayi kuruluşlarının satış tutarlarına göre toplam sanayi yapılanmasında gıda sanayi yüzde 15.5 ağırlığa sahip. Gıda sanayisinden sonra yüzde 11.3 ağırlıkla ana metal sanayi, yüzde 9.3 ile motorlu kara taşıtları sanayi, yüzde 8.1 ağırlıkla tekstil sanayi geliyor. Elektrikli teçhizat sanayinin toplam satışlarda ağırlığı yüzde 5.2, makine ve ekipman sanayinin ağırlığı yüzde 4.4 oranında.

Sanayide son 6 yılda dikkati çekecek bir yapı değişikliği gerçekleşemedi. 2016 yılındaki üretim yapısı 2010 yılındaki yapının benzeri.

Özlemimiz, bekleyişimiz, sanayide, ithal ikamesine dönük, yurt dışında talebi olan ürünlerin üretimine dönük bir yapısal değişmenin gerçekleşmesi. İthalatı azaltmak, ihracatı artırmak için buna mecburuz.

Yazı kaynağı : www.dunya.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler