farz namazların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okumanın hükmü

farz namazların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okumanın hükmü bilgi90’dan bulabilirsiniz

Farzların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okumanın hükmü nedir?

Farzların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okumanın hükmü nedir?

Değerli kardeşimiz,

Farz namazların üç ve dördüncü rekatlarında Fatiha okumak sünnettir.

İlave bilgi için tıklayınız:

– Farzların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okumaz ise ne icap eder?

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında Fatiha’dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz?

Farz Namazların 3. Rekatında Fatiha Okumanın Hükmü

ESKI ESERLER

Soru: Namazların farzlarında 3. ve 4. rekatta Fatiha suresinden sonra zammı sure okuyan kişi ne yapmalıdır?

el Cevab: Sehiv secdesi yapar. Yapmadan namazı bitirse namazı sahihtir.

Not : (açıklama ve tashih )

1- 1. ve 2. rekatta okunması gereken Fatiha’dan sonraki sureleri unutup 3. ve 4. rekatlarda okuyarak vacibin telafisi caizdir. Bu çerçevede hareket eden birisi sehiv secdesi yapar. bkz.[1]

(وتعیین القراءة فی الاولیین) أی وتعیین الاولیین من الثلاثیة والرباعیة المکتوبتین للقراءة المفروضة حتی لو قرأ فی الاخریین من الرباعیة دون الاولیین أو فی إحدی الاولیین وإحدی الاخریین ساهیا، وجب علیه سجود السهو بناء علی أن محل القراءة المفروضة الاولیان عینا وهو الصحیح

2- 1. ve 2. rekatlarda okuması vacib olan sureleri okumasına rağmen 3. ve 4. rekatlarda da Fatiha’dan sonra sure ya da ayetler okursa Hanefi mezhebinde bunun vechi vardır ve bir şey gerekmez. bkz.[2]

: (وضم سورة) وعند الائمة الثلاثة سنة ولنا روایة الترمذی مرفوعا لا صلاة لمن لم یقرأ بالحمد وسورة فی فریضة أو غیرها (1) أطلق السورة وأراد بها ثلاث آیات لان أقل سورة فی کتاب الله تعالی ثلاث آیات قصار کسورة إنا أعطیناک الکوثر ولم یرد السورة بتمامها بدلیل ما سیأتی صریحا فی کلامه. وهذا الضم واجب فی الاولیین من الفرض وفی جمیع رکعات النفل والوتر کالفاتحة، وأما فی الاخریین من الفرض فلیس بواجب ولا سنة بل هو مشروع، فلو ضم السورة إلی الفاتحة فی الاخریین لا یکون مکروها کما نقله فی غایة البیان عن فخر الاسلام

3- Ebu Katade hadisi dikkate alındığında efendimizin farzların son iki rekatında sadece Fatiha okuduğu anlaşılmaktadır.

Bazen 3. ve 4. rekatlarda sureler okuduğu da anlaşılmaktadır.

Bunlara göre Hanefi fukahası 3. rekatta ve 4. rekatta Fatiha’dan sonra sure okunmasını İbn Nuceym’inde ifade ettiği üzere meşru saymışlardır.rent a car 34

وأما فی الاخریین من الفرض فلیس بواجب ولا سنة بل هو مشروع، فلو ضم السورة إلی الفاتحة فی الاخریین لا یکون مکروها کما نقله فی غایة البیان عن فخر الاسلام

-Bununla birlikte sünnet değildir. Şeklindeki ifade müşkildir.

(Hanefi fukahasının namazlarda asıl olan 2 rekat olarak farz kılınmalarıdır. Daha sonra mukimlerde rekat sayıları arttı sefer namazlar asılları üzerine kaldı anlayışına ayrıca genişçe değinmek uygun olacaktır.)

Ebu Katade (ra)’dan:

Peygamberimiz öğle namazının ilk iki rekatında Fatiha ve beraberinde iki sure okurdu. Son iki rekatında ise sadece Fatiha okurdu… [3]

عن عبد الله بن أبی قتادة عن أبیه أن النبی صلی الله علیه وسلم کان یقرأ فی الظهر فی الأولیین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الأخریین بأم الکتاب ویسمعنا الآیة ویطول فی الرکعة الأولی ما لا یطول فی الرکعة الثانیة وهکذا فی العصر وهکذا فی الصبح

Yazı kaynağı : www.eskieserler.net

4 rek’atli farzların 3 ve 4. rek’atlarinde Fâtiha okumanın hükmü nedir

Selamün aleyküm hocam, geçen gün dini soru ve cevapların yayınlandığı bir sitede şöyle yazıyordu: 

Soru: Sıkışık zamanlarda kılınan farz namazlarının 3 ve 4’uncu rekatlarındaki fatihayı terkedebilir miyiz? Böyle bir namaz sahih midir?

Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Kesinlikle olmaz. Çünkü kıraat gerçekleşmemiş olur.

Bu cevap doğru mu, o namaz geçerli olmaz mı?

*******

Ve aleyküm selam

Hanefi mezhebine göre, farz namazların son iki rek’atinde kıraatte bulunmak sünnettir. O bakımdan Fatiha okunması sünnettir. Fatiha’dan sonra zamm-ı sure okunması da caizdir. [Bkz. el-Bahru’r-Râiq, er-Rukû’ ve’s-Sücûd fi’s-Salât]

İki rek’atli namazların her iki rek’atinde, üç ve dört rek’atlı farz namazların ilk iki rek’atinde Fatiha ve zamm-ı sure okumak vaciptir. O halde Fatiha birinci veya ikinci rek’atte terkedilir veya az bir kısmı okuna­rak yetinilirse “sehiv (yanılma) secdesi” gerekir; çoğunu okursa gerekmez. [Bkz. Fetâvâ-yi Kaadıhan]

Sünnet, nâfile ve vâcip olan namazların her rek’atinde Fatiha ve zamm-ı sûre okumak vâciptir. Bunların hangi rek’atinde terkedilirse edil­sin, vâcibin terkinden dolayı “sehiv secdesi” gerekir. [Bkz. İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râiq]

Farz namazların son iki rek’atinde hiçbir şey okumaz, tesbih de yapmazsa, İmam Ebû Yusuf’un İmam Ebû Hanife’den (rahımehumallah) yaptığı rivayete göre, her iki durumda da hiçbir şey gerekmez. Bu rivayet itimada daha uygun görüldüğünden fetvaya esas ka­bul edilmiştir. [Fetâvâ-yi Kaadıhan, Fetâvâ-yi Hindiyye; Ayrıca bkz. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1, 422-423]

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) namazı böyle kıldığına dair Câbir ve Ebu Katâde’den (r.anhuma) nakledilen rivayetler vardır. [Bkz. Bedâiu’s-Sanayi’, ilgili yer] Bunun hikmeti namazı hafif kılmak için olabilir. Nitekim rivayete göre Hz. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: “Peygamberimiz (s.a.v.) iki şey arasında muhayyer/serbest bırakıldığı zaman mutlaka en kolayını tercih ederdi”. [Bkz. Buhâri, Sahih, Edeb, 80]

Yazı kaynağı : www.halisece.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler