evvabin namazı en az kaç rekat kılınır

evvabin namazı en az kaç rekat kılınır bilgi90’dan bulabilirsiniz

Evvabin namazı kaç rekâttır; iki rekât olarak kılınabilir mi?

Evvabin namazı kaç rekâttır; iki rekât olarak kılınabilir mi?

Değerli kardeşimiz,

Evvabin namazı altı rekâttır. Altı rekât kılamayan kişi iki rekâtta kılabilir. Buna reğman gerçek faziletine ulaşmak için altı rekât olarak kılmak gerekir.

Akşam namazından sonra kılınan sünnet-müstehap olan altı rekâtlık namaz.

“Evvabin” kelimesi “evvab” kelimesinin çoğuludur. Evvab, işlediği bir günahtan hemen tevbe ve istiğfar eden demektir. Tövbe ve istiğfar edenlerin namazı demek olan “evvabin namazı” bir çok hadiste çok sevaplı olduğu bildirilip teşvik edilen, altı rekâtlık nafile namaz olup, akşam namazından sonra kılınır.

Bu konuda, Ebu Hureyre (ra)’den nakledilen bir hadiste, Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

Ayrıca Peygamberimiz (sav)’in, akşam namazından sonra altı rekât nafile namaz kıldığı ve şöyle dediği nakledilmektedir:

Konuyla ilgili hadis kitaplarında yer alan rivayetlerde bazılarında, Peygamberimşz (sav)’in akşam namazından sonra dört rekât kıldığı ve kılmayı teşvik ettiği de yer almaktadır. (Heysemi, Mecmuuz Zevaid, II, 230; Şevkani, III, 64. Her iki kaynakta Taberani’den nakleder.)

Hanefilerden, evvabin namazı, (akşam namazından sonraki namaz), akşam namazının iki rekât müekked sünnetiyle birlikte altı rekât olduğunu söyleyenler, bu rivayeti esas almaktadırlar.

Mezhebde tercihe şayan görüşe göre, bu namaz, akşam namazının müekked sünnetinin dışında altı rekâtlık bir namaz olup, Hanefi alimleri, bu namazın kaç selamla kılınmasının daha faziletli olacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, altı rekâtın tümünün bir selamla kılınmasını daha faziletli görürken, bazısı iki selamla, bazısı da üç selamla kılınmasının daha faziletli olacağını söylemişleridr.

(bk. Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi) 

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

Evvabin namaz� nas�l k�l�n�r, ka� rekatt�r

Evvabin namazı vakti ne zaman? Kaç rekattır?

Evvabin namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Evvabin namazı kaç rekattır, hangi sureler ve dualar okunur?

Evvabin namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Evvabin namazı kaç rekattır, hangi sureler ve dualar okunur?

EVVABİN NAMAZI NASIL VE NE ZAMAN KILINIR?

Evvabin namazı akşam namazı sonrasında kılınması gereken bir namazdır. Evvabin namazı toplam 6 rekat olarak kılınması gereken bir namazdır. Tek seferde 6 rekat ya da 2şerli şekilde 3 seferden 6 rekat kılmak mümkündür. Evvabin namazı şu şekilde kılınır:

1.Rekat: İlk olarak ‘Niyet ettim Allah rızası için altı rekat evvabin namazı kılmaya’ şeklinde niyet edilir. Niyetten sonra ‘Allah-u Ekber’ denerek eller bağlanarak evvabin namazına başlanır. İlk olarak Subhaneke okunur ve daha sonra besmele çekerek ardından Fatiha suresi okunur. Arkasından Kur’an’dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rükudan sonra secdeye gidilir, secdeden doğrulur ve tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve sonrasında ikinci rekata geçilir.

2.Rekat: Besmele çekip Fatiha suresi okunarak evvabin namazının ikinci rekatı kılınmaya başlanır. Sonra Kur’an’dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rüku’nun ardından secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. İkinci rekat oturuşunda Ettahiyyatu okunur ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3.Rekat: Besmele çekere Fatiha okunur ve ardından Kur’an’dan bir sure okunarak rükua gidilir. Sonra secdeye gidilir ve doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve dördüncü rekata geçilir.

4.Rekat: Besmele çekilir ve sonrasında Fatiha ile Kur’an’dan bir sure okunur. Sonrasında secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. Daha sonra oturulur ve Ettehiyyatu okunur ve beşinci rekat için ayağa kalkılır.

5.Rekat: Besmele çekilir ve Fatiha, ardından Kur’an’dan bir sure okunur. Secdeye gidilir ve secdeden kalkıldıktan sonra tekrar secdeye gidilir. Daha sonra son rekata geçmek için ayağa kalkılır ve 6.rekata geçilir.

6.Rekat: Besmele çekilerek Fatiha suresi ve arkasından Kur’an’dan bir sure okunur. Rüku’nun ardından secdeye gidilir ve oturulur. Tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Son oturuşta Ettahiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. Son olarak sağa ve sola ‘Es selamu aleyküm ve rahmet’ullak’ diyerek selam verilir ve evvabin namazı tamamlanır.

EVVABİN NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazına müteakiben kılınan evvabin namazı toplam 6 rekat olarak kılınmaktadır. Evvabin namazının tek seferde 6 rekat ya da ikişerli şekilde üç seferden 6 rekat kılınması gerekmektedir. Evvabin namazını kişiler istedikleri şekilde akşam namazından sonra kılabilmektedir.

EVVABİN NAMAZINDA HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?

Evvabin namazında okunan sureler ve dualar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Toplam 6 rekat olarak kılınan evvabin namazı akşam namazından sonra kılınan bir nafile namazıdır. Evvabin namazında ilk rekatta fatiha duası ve zammı bir sure okunur daha sonra rüku ve secde yapılır. İkinci rekatta yine fatiha ve zammı bir sure okunur rüku ve secde yapıldıktan sonra oturularak Ettahiyyatu okunur. Eğer evvabin namazı ikişerli şekilde kılınacaksa burada Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Sonra selam vererek aynı işlem üç kez daha tekrarlanarak evvabin namazı 6 rekata tamamlanır. Eğer evvabin namazı tek seferde 6 rekat olarak kılınırsa oturmadan önce 6 rekat aynı şekilde tamamlanır ve 6.rekattan sonra oturunce Ettahiyyatu, Allhümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Sonra sağa ve sola ‘Es selamu aleykü ve rahmet’ullah’ selamı verilerek evvabin namazı tamamlanır. Evvabin namazının akşam namazında müteakiben kılınması gerekmektedir.

Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

Evvabin namazı nedir, nasıl kılınır? Evvabin namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet bilgisi

Evvabin namazı nedir, nasıl kılınır? Evvabin namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet bilgisi

Evvabin namazı akşam namazından sonra kılınan nafile namazlarından biri. Altı rekat olarak kılınır. İşte Evvabin namazıyla ilgili Diyanet bilgisi…

EVVABİN NAMAZI NEDİR?

‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, Salât, 153). Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, “Evvâbîn namazı” tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.

EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?

Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur” (Tirmizî, Salât, 209; İbn Mâce, İkāme, 185) rivayeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekât namaz kıldığı rivayet edilmiştir (Bkz. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 525).

Altı rekâtlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, 148).

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın