doğu cephesi hangi devletle savaştı

doğu cephesi hangi devletle savaştı bilgi90’dan bulabilirsiniz

Doğu Cephesinde Kimlerle Savaşıldı? Doğu Cephesi Kahramanları Ve Kısaca Özeti

Doğu Cephesinde Kimlerle Savaşıldı? Doğu Cephesi Kahramanları Ve Kısaca Özeti

Kurtuluş Savaşı nedenleri ve sonuçları açısından çok önemli savaşlardan birisi olmuştur. Bu savaşta birçok cephe açıldığı görülmüştür. Bu cephelerden biriside Doğu Cephesi olmuştur.

Doğu Cephesinde Kimlerle Savaşıldı?

Doğu Cephesi, 1919-1921 yılları arasında faaliyet göstermiş olan bir cephedir. Bu cephede birçok çetin mücadele meydana gelmiştir.

Ermeni birlikleri sınırlarımıza kadar gelerek halka zulüm etmiştir. Ermenilerin amacı Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmaktı. Bu amaç için çeşitli saldırılar yapmaya başlamışlardır. Doğu Cephesi’nde Ermeniler ve Gürcüler ile savaş yapılmıştır.

Doğu Cephesi Kahramanları ve Kısaca Özeti

Doğu Cephesi’nde yer alan komutan Kazım Karabekir Paşa, Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum ve çevresini alma niyetleri olduğunu görmüştür. Ermeniler durdurmak için önlem alınması gerektiğini düşünen Kazım Karabekir, TBMM’ye bilgi vermiştir. TBMM’nin kararları doğrultusunda Ermeniler’e karşı askeri harekata karar verilmiştir.

Askeri Harekat Kararı ile Ermeniler’e karşı savaş başlatılmıştır. Taarruz 7 Haziran 1920 yılında başlatılmıştır. Ancak Rus Sovyet Hükümeti’nin araya girmesiyle bu taarruz ertelenmiştir.

Ermeniler ise durmayarak işgallerine devam etmiştir. Gürcüler ve Emeniler Türk topraklarına karşı işgale başlamışlardır. Bunun üzerine Kazım Karabekir ve Türk ordusu harekete geçerek Kars zaferini kazanmışlardır.

30 Ekim 1920 yılına gelindiğinde ise Ermeniler kesin olarak yenilgiye uğratılmıştır. 3 Aralık 1920 yılında yapılan Gümrü Antlaşması ile Doğu Anadolu tamamen kurtarılmıştır.

Doğu Cephesi Kahramanları

Kâzım Karabekir

Rüştü Paşa

Osman Nuri Koptagel

Cavit Erdel

Halit Karsıalan

Kâzım Orbay

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Doğu Cephesi Komutanı ve Muharebeleri – Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi Komutanı, Başlangıç ve Bitiş Tarihi ile Yapılan Antlaşmalar – Son Dakika Eğitim Haberleri

Doğu Cephesi Komutanı ve Muharebeleri - Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanı, Başlangıç ve Bitiş Tarihi ile Yapılan Antlaşmalar - Son Dakika Eğitim Haberleri

Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun tek başına çarpıştığı yegane cephe Doğu cephesidir.Lakin burada çarpışan düzenli ordu, yeni Türk Devleti tarafından oluşturulan bir düzenli ordu değildir. Burada mücadele eden düzenli ordu; Osmanlı’dan geriye kalan tek düzenli ordu olan; Doğu Anadolu’da bulunan 15. Kolordu olmuştur. Bu kolordu Doğu cephesinde kahramanca savaşmış ve bu savaşı başarı ile kazanmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU CEPHESİ’NDE KİMLERLE SAVAŞTIK?

Kurtuluş Savaşı cephelerinden biri olan Doğu Cephesi hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bunlardan ilki ise ‘Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi’nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır?’ sorusudur.

Doğu Cephesinde, İngilizlerin destek verdiği Ermeniler ile savaşılmış ve onlara karşı zafer kazanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin ile Ermeniler ile yaşadığı sorun 1878 Berlin Antlaşması’ndan itibaren devam etmiş ve zaman geçtikçe büyümüştür. Böylece Ermeni saldırıları hızla artmış ve boyutları da şiddetlenmiştir. 24 Eylül 1920 tarihine gelindiğinde ise Ermenilerin saldırıları bir savaş boyutuna ulaşmıştır. Durum bu hale gelince de Osmanlı Devleti’nden geriye kalan tek düzenli Türk ordusu, Ermenilere karşı taarruza geçmek durumunda kalmıştır. Doğu cephesinin başında komutan olarak Kazım Karabekir yer almıştır. Kazım Karabekir önderliğinde gerçekleşen savaş başarı ile sonuçlanmıştır. Türk ordusu, doğu cephesinde Misak-ı Milli sınırlarına ulaşınca da, ilerleyişini durdurmuştur. Bu başarının neticesinde ise Ermeniler barış istemek zorunda kalmıştır. Böylece 3 Aralık 1920 tarihinde Ermeniler ile Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU CEPHESİ KOMUTANI

Doğu cephesinde Osmanlı Devleti’nden geriye kalan tek düzenli ordu olan 15. Kolordu savaşmıştır. Bu ordunun komutanı, yani Kurtuluş Savaşı Doğu cephesi komutanı ise Kazım Karabekir Paşa’dır. Onun önderliğinde idare edilen doğu cephesi, oldukça büyük bir başarı ile sonuçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı Doğu cephesi kahramanları işte Kazım Karabekir önderliğinde 15. Kolordudur. Yani Doğu cephesinde, düzenli ordu savaşmış ve başarı elde etmiştir.

KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU CEPHESİ MUHAREBELERİ

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi muharebeleri arasında yer alan belki de en önemli muharebeler 29 Eylül 1920 tarihli Sarıkamış Muharebesi ile 30 Ekim 1920 tarihli Kars Muharebesi’dir. Zira bu savaşların neticesinde Kars, Sarıkamış ve etrafındaki bölgeler kurtarılmış ve yeni kurulan Türk Devleti sınırlarına dahil olmuştur.

DOĞU CEPHESİ HANGİ ANTLAŞMA İLE KAPANDI?

Doğu cephesi, Ermeniler ile 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Antlaşması ile kapanmıştır. Bu antlaşma, yeni kurulmuş olan Türk Devleti’nin uluslararası alanda elde ettiği ilk siyasi başarı niteliğine sahiptir. Zira Ermenistan, TBMM’nin siyasi varlığını bu antlaşma ile kabul etmiş ve onu tanımıştır. Ayrıca belirtmekte fayda vardır ki Ermenistan, TBMM’nin siyasi varlığını kabul ederek, onunla antlaşama yapan ilk devlet konumundadır.

Gümrü Antlaşması’nın imzalanması ile Misak-ı Milli’nin bir kısmı gerçekleşmiştir. Ermenistan’da bu antlaşma ile Türk topraklarındaki hak iddialarından vazgeçmiştir. Böylece de, Sevr Antlaşması’nı tanımadıklarını belirtmişlerdir. Gümrü Antlaşması sonucunda Ermenistan ile sınır olarak Çıldır Gölü ile Aras nehri belirlenmiştir.

Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

Kurtuluş Savaşı Cepheleri – Kurtuluş Savaşı Doğu, Güney ve Batı Cephesinde Kimlerle Savaştık, Komutanları Kimler?

Kurtuluş Savaşı Cepheleri - Kurtuluş Savaşı Doğu, Güney ve Batı Cephesinde Kimlerle Savaştık, Komutanları Kimler?

Kurtuluş Savaşı, üç temel cepheden oluşmuştur. Bu cepheler, Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesidir. Her cephenin farklı bir önemi bulunmaktadır. Üç cephede de Türk ordusu ve Kuva-i Milliye birlikleri büyük zaferler elde etmiştir.

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ

Kurtuluş Savaşı temelde 3 tane cepheden oluşmaktadır. Kurtuluş Savaşı cepheleri; Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı cephesinden oluşmaktadır. Peki Kurtuluş Savaşı’nda kimlerle savaştık? Bu soruyu detaylıca açıklamadan önce, kısaca cevaplamakta fayda vardır. Kurtuluş Savaşı’nda, Doğu cephesinde Ermeniler ile; Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler ile; Batı cephesinde ise Yunanlılar ile savaşılmıştır. Milli Mücadele cepheleri aşağıda detaylıca açıklanacaktır.

DOĞU CEPHESİ

Doğu Cephesinde, İngilizlerin destek verdiği Ermeniler ile savaşılmıştır. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti ile Ermeniler arasındaki sorun 1878 Berlin Antlaşması’ndan itibaren devam etmiş ve büyümüştür. Lakin zaman içinde doğuda Ermeni saldırıları hızla artmış ve boyutları da şiddetlenmiştir. 24 Eylül 1920 tarihine gelindiğinde ise Ermenilerin saldırıları bir taarruz boyutuna gelmiştir. Vaziyet böyle olunca da Türk ordusu, Ermenilere karşı taarruza geçmek durumunda kalmıştır. Doğu cephesinin başında komutan olarak Kazım Karabekir yer almıştır. Kazım Karabekir önderliğinde gerçekleşen savaş başarı ile sonuçlanmıştır. Türk ordusu, doğu cephesinde Misak-ı Milli sınırlarına ulaşınca da, ilerleyişini durdurmuştur. Bu başarının neticesinde ise Ermeniler barış istemek zorunda kalmıştır. Böylece 3 Aralık 1920 tarihinde Ermeniler ile Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Gümrü Antlaşması, yeni kurulmuş olan bu Türk Devleti’nin uluslararası alanda elde ettiği ilk siyasi başarı konumundadır. Zira Ermenistan, TBMM’nin siyasi varlığını bu antlaşma ile kabul etmiş ve onu tanımıştır. Ayrıca belirtmekte fayda vardır ki Ermenistan, TBMM’nin siyasi varlığını kabul ederek, onunla antlaşama yapan ilk devlettir. Doğu cephesinde başarıya ulaşılması ve Gümrü Antlaşması’nın imzalanması neticesinde Misak-ı Milli’nin bir kısmı gerçekleşmiştir. Ermenistan’da bu antlaşma ile Türk topraklarındaki hak iddialarından vazgeçerek, Sevr Antlaşması’nı tanımadıklarını belirtmişlerdir. Böylece Ermenistan ile sınır olarak Çıldır Gölü ile Aras nehri belirlenmiştir.

Doğu cephesinin kapanması ile birlikte burada bulunan düzenli ordu, Batı cephesine kaydırılmıştır.

GÜNEY CEPHESİ

Güney Cephesinde mücadele, Fransızlara ve Ermenilere karşı yapılmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması neticesinde güney bölgesi başta İngilizlere, daha sonra ise Fransızlara bırakılmıştır. Lakin Fransızların bölgede bulunan halka kötü muamelelerde bulunması, ayrımcılık yapması ve Ermeniler ile olan işbirliği neticesinde güney cephesi kurulmak zorunda kalmıştır. Güney bölgesinde yaşayan halkın direnişleri neticesinde önce 11 Şubat 1920 tarihinde Maraş, 10 Nisan 1920’de ise Urfa şehirleri Fransız işgalinden kurtarılmıştır. Güney cephesinde ise ayrıca Antep şehri büyük bir direniş göstermiştir. 9 Şubat 1921 tarihinde Antep ili de yaklaşık 6000 kişiyi ve Üsteğmen Mehmed Said Bey’i de şehit vererek, düşman işgalinden kurtulmuştur. Zira bu yüzden günümüzde bu iller Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Gaziantep olarak bilinmektedir. Bu başarıların ardından ise Sakarya zaferi ile birlikte 20 Ekim 1921 tarihinde Fransızlar ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

Ankara Antlaşması ile Hatay ve İskenderun dışında kalan güney illerinden Fransızlar çekilmiştir. Böylece güney cephesi de kapanmıştır. Ankara Antlaşması, İtilaf Devletleri üyelerinden biri ile yapılan ilk antlaşmadır. Bu nedenle de oldukça önemli bir role sahiptir. Zira bu antlaşma ile birlikte Fransa, Misak-ı Milli’yi ve TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti olmuştur. Böylece İtilaf Devletleri bloğu iilk defa parçalanmıştır.

Güney cephesinin en önemli özelliği, bu cephenin yöre halkının seferberliği neticesinde kazanılmış olmasıdır. Zira güney cephesi, diğer cephelerin aksine, düzenli ordunun katkısı olmadan kazanılmıştır. Yani güney cephesi Kuva-i Milliye’nin en etkili olduğu cephedir. Güney cephesinin kapanması ile birlikte, buradaki birlikler de batıya kaydırılmıştır.

BATI CEPHESİ

Batı cephesi ise 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgal edilmesi ile başlamıştır. Batı cephesinin açılmasının nedeni Türk ordusunun güçlenmesini engellemek ve Sevr Antlaşması’nı zorla kabul ettirmektir. Başta İzmir olmak üzere çevre illerde de Yunan işgali başlayınca, bu işgale direniş için bölge halkı tarafından Kuva-i Milliye birlikleri oluşturulmuştur. Böylece Batı cephesi; Akhisar, Aydın, Ayvalık, Bergama, Nazilli, Salihli ve Soma bölgelerinde başlamıştır.

Batı cephesi Türk ordusunun büyük kahramanlık gösterdiği ve tarihe adını yazdırdığı belki de en önemli cephe olarak karşımıza çıkmıştır. Zira Batı cephesi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk zaferidir. Batı cephesinin başında İsmet Paşa yer almıştır. Kuva-i Milliye birlikleri ve düzenli ordunun ortak zaferi olan Batı cephesinin kazanılması neticesinde halkın düzenli orduya duyduğu güven artmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA DÜZENLİ ORDU HANGİ CEPHEDE SAVAŞMIŞTIR?

Mondros Ateşkes Antlaşması, Türk milletinin düzenli ordusunu dağıtmıştır. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı’nı Kuva-i Milliye birlikleri başlatmıştır. Zira bu dönemde elde kalan tek düzenli ordu; Doğu Anadolu’da bulunan 15. Kolordu olmuştur. Bu kolordunun başında ise Kazım Karabekir yer almıştır. Düzenli ordudan geriye kalan bu kolordu ise Doğu cephesinde kahramanca savaşmış ve bu savaşı başarı ile kazanmıştır. Yani Doğu cephesinde, düzenli ordu savaşmıştır.

Güney cephesi ise, düzenli ordunun desteği olmadan kazanılmış tek cephedir. Bu cephe tamamen bölge halkının üstün direnişi ve Kuva-i Milliye birliklerinin azmi sayesinde kazanılmıştır.

Batı cephesinde ise ilk başta Kuva-i Milliye birlikleri direnmiştir. Lakin Kuva-i Milliye birlikleri bu bölgede yeterli olamamıştır. Bu nedenle düzenli ordunun kurulması kararı alınmıştır. Bu hususta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir; “Para vardır veya yoktur. Ama ordu mutlaka olacaktır.” Böylece düzenli ordu Batı cephesinde savaşa dahil olmuştur. Ordunun komutanlığına İsmet İnönü atanmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ KOMUTANLARI

Düzenli ordu kurulduktan sonra, her cepheye birer komutan atanmıştır. İşte bu komutanlar Kurtuluş Savaşı cepheleri komutanları olarak tarihe isimlerini yazdırmıştır. Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir’dir. Güney cephesi komutanlığına Refet Bele atanmıştır. Batı cephesine ise İsmet İnönü komutanlık etmiştir.

Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın