devlet üstün hizmet madalyası ne işe yarar

devlet üstün hizmet madalyası ne işe yarar bilgi90’dan bulabilirsiniz

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası

Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü ile Devlet Nişan ve Madalyaları / T.C. Dışişleri Bakanlığı

24 Ekim 1983 tarihli ve 2933 sayılı “Madalyalar ve Nişanlar Kanunu”nda,
Devlet Madalya ve Nişanlarının çeşitleri ile verilme koşulları
belirlenmiştir. Anılan Kanunda, Devlet Madalyaları arasında yer alan,
Devlet Şeref Madalyası’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, ülkenin ve
milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için
yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakârlık, başarı, yararlılık
gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere,

Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü ise, ülkemizin uluslararası alanda
tanıtılmasında, dış politikasının başarıyla uygulanmasında, menfaatlerinin
korunmasında, geliştirilmesinde, tarihinin, dilinin, kültürünün, sanatının
tanıtılmasında, fedakârlık, üstün başarı, yararlılık gösteren yerli ve
yabancı gerçek ve tüzel kişilere, Bakanlığın görev ve sorumluluk alanına
giren diğer konularda takdire şayan hizmetleri görülen gerçek ya da tüzel
kişilere verilmektedir. Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülünün hukuki
dayanağını 14 Kasım 1989 tarihli ve 155 Sayılı Dışişleri Bakanlığı
Yönergesi teşkil etmektedir.


Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nün Tevdi Edildiği Kişiler


1989

Feyyaz Tokar

Emekli Büyükelçiler ile merhum Büyükelçiler adına Eşlerine

Dieter A.Schmidt

Pierre Dubois

Nejat Seyfullah Taşhan

İlhan Çevik

Itans Seidel Stiftung Vakfı

Dr. John P.McGovern

1990

Gunnar Valfrid Jarring

Robert Arzano

1991

Şarık Tara

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı

William Hale

Prof. Dr. Mümtaz Soysal

Jak Kamhi

Prof. Halil İnalcık

Prof.Geoffrey Lewis

1997

Şakir Eczacıbaşı

Prof. Anna Masala

1998

Wim Antoon Mateman

Sir Frederic Bennett

Takashi Morinaga

Toshiyuki Fujiwara

Cengiz Aytmatov

1999

Cha Hak Koo

Syed Yusuf

Albert de Vidas

2000

Prof. Dr. Talat Halman

Prof. Dr. İhsan Doğramacı

2001

Süleyman Demirel

Necati Münir Ertegün

Nazi soykırımı döneminde Musevilere yardım eden diplomatlarımız.
(Zamanındaki unvanlarıyla).

Başkonsolos Namık Kemal Yolga

Başkonsolos Selahattin Ülkümen

Konsolos Yardımcısı Necdet Kent

ASALA saldırılarında yaralanan diplomatlarımız/yakınları (Zamanındaki
unvanlarıyla):

Büyükelçi Coşkun Kırca

Büyükelçi Vecdi Türel

Büyükelçi Doğan Türkmen

Konsolos Kaya İnal

Müsteşar Yurtsev Mıhçıoğlu

Çalışma Müşaviri Cavit Demir

Müsteşar Deniz Bölükbaşı

Başkatip Hasan Servet Öktem

İkinci Katip Gökberk Ergenekon

Atasay Mıhçıoğlu, Müsteşar Yurtsev Mıhçıoğlu’nun Oğlu Ataşe Hüseyin
Kerimoğlu

Ataşe Tahsin Güvenç

Sevil Özmen, İdari Ataşe Galip Özmen’in Eşi

Kaan Özmen, İdari Ateşe Galip Özmen’in Oğlu

İdari Ataşe Nilgün Keçeci

Şoför Necati Kaya

Prof. Dusanka Lukaç

Hugo Gobbi

Prof. Pierre Oberling

Prof. Kraus Kreiser

Karl Grabbe

Prof. Ekrem Causevic

Michele Nicolas

Marthe Bernus-Taylor

Annie Berthier

Jacques Tobies

Teresa Batesti

Hubert Astier

Beatrix Suale

Jean Paul Desroches

Nevin Menemencioğlu

Henri Adam

Hemachandra Wijeratne

Dr. Lee Si-Hyung

Emile Noel

David Levi

Frnacisco Uribe Laso

Nihat Boytüzün

Alexendre Misk

2002

Ahmet Ertegün

Prof. Marc Waelkens

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Erik Cornell

Sture Theolin

Henrik Liljegren

Mustafa Arhan

Şeref Arhan

Sabahattin Arhan

Dr. Andrew Mango

Prof. Salahi Sonyel

Dr. Sachihiro Omura

Ahmet Çalık

Erol Tabanca

Prof. Manfred Korfmann

Edzard Reuter

Michael Ackermann

Saduman Gürbüz

Dr. Aydın Yurtçu

Demir Delen

Natalya Baranova

Prof. Jean Paul Roux

Gökşin Sipahioğlu

Dr. Demir Fırat Önger

Jean Pierre Salvetat

Sandra Fei

Prof. Gyorgy Hazai

Türkiyeliler Birliği/Tel Aviv

Bruce Ruxton

Vecdi Raşidov

Hans Christian Krüger

Heinrich Klebes

Otto von Habsburg

Sim Jae-Duck

Nüzhen Önen

Sevim Önen

2003

Dr. Elias Mendoza Habersberger

Dakka’daki Feni Atatürk Lisesi

2005

Prof. Jaemahn Sulh

Dr. Fatih Birol

Prof. Dr. Eric-Jan Zurcher

Antony Burgmans

2006

Dr. Till Becker

Prof. Dr. Nurhan Atasoy

Dr. Filiz Çağman

Dr. Nazan Ölçer

2007

Prof. Masanori Naito

Prof. Dr. Oktay Aslanapa

Ord. Prof. Pedro Martinez Montavez

2008Ly Seppelin Ehin

2009

Mehmet Aykut Eken

Harry Blackley

Oman Büyükelçisi Mohammed Al-Wohaibi

2010

Prof.Bernt Brendemoen

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Abdulwahab Mahmoud Sheikh

2014

Filistin Devleti’nin Ankara Büyükelçisi Nabil Maarouf

Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Haroon Shaukat

2016

Türkiye’nin San Fransisko Fahri Başkonsolosu Bonnie Kaslan

2017

TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov

UNESCO Genel Sekreteri Irina Bokova

Golf oyuncusu Justin Rose

2018

Merhum (E) BE Ömer Engin Lütem (13 Ağustos 2018 tarihinde Büyükelçiler
Konferansı esnasında oğlu Murat Lütem’e takdim edilmiştir.)

(E) BE Bilal Şimşir (13 Ağustos 2018 tarihinde Büyükelçiler Konferansı
esnasında kendisine takdim edilmiştir.)

(E) BE Ertuğrul Apakan (13 Ağustos 2018 tarihinde Büyükelçiler Konferansı
esnasında kendisine takdim edilmiştir.)

Polonyalı Türkolog Prof. Dr. Stanislav STACHOWSKI

Polonyalı Türkolog Prof. Dr. Tadeusz MAJDA

2019

Dr. Eusebio Lea Spengler, Kübalı yazar ve tarihçi

2020

Sami Kohen, Gazeteci

Yeşim Meço Davutoğlu

2022

Baghdad Amreyev

Yazı kaynağı : www.mfa.gov.tr

2581

2581

DEVLET MADALYA VE
NİŞANLARI

YÖNETMELİĞİ

            
Bakanlar Kurulu Kararının
Tarihi                     
: 4.7.1988,    No : 88/13039

            
Dayandığı Kanunun
Tarihi                                  
: 24.10.1983, No : 2933

            
Yayımlandığı R. Gazetenin
Tarihi                      
: 7.8.1988,     No : 19892

            
Yayımlandığı Düsturun
Tertibi                           
: 5,    Cildi : 28,   S. 1590

            
Amaç

            
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet madalya ve nişanlarına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

            
Kapsam

            
Madde 2 – Bu Yönetmelik, Devlet madalya ve nişanlarının çeşidine, ebat,
biçim ve özelliklerinin tesbitine, kimlere ve nasıl verileceğine, bunların
tescil, muhafaza, takılma ve intikaline, bu nedenlerle yapılacak giderlerin
karşılanma şekline, geri alınmasına, zayiinde yapılacak işlemlere ve ilgili
diğer hususlarla başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescil ve
takılmasına ait hükümleri kapsar.

            
Hukuki Dayanak

            
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve
Nişanlar Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

            
Tanımlar

            
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

            
a) Madalya; yurtiçinde veya dışında, Türkiye Cumhuriyetinin bekasında, ülkenin
ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde ve milli
menfaatlere katkıda, hizmet ve vazifede, üstün feragat, fedekarlık, başarı ve
yararlık gösteren kişilere verilen muhtelif cins ve değerde bir sembolü,

            
b) Nişan; Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu Devlet arasında dostça
ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını, ilim ve
sanatta, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve
yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilen bir sembolü,

            
c) Rozet; madalya ve nişanı tanıtan veya madalya ve nişanlar takılmadığı zaman
takılan bir sembolü,

            
d) Berat; kişilere madalya ve nişan verildiğini belirten ve ilgili makamlarca
düzenlenen bir belgeyi,

            
e) Genel Müdürlük; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

            
ifade eder.

            
Madalya Çeşitleri

            
Madde 5 – Devlet madalyaları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.

            
A) Devlet Şeref Madalyası: Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin
bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya
yurtdışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve
yabancı uyruklu kişilere verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya
Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

            
Bu madalyanın;

            
a – Şekli elipstir.

            
b – Çapı 45 mm. dir.

2582

            
c – Maden üzerine altın kaplamadır.

            
d – Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler
ve T.C. Devlet Şeref Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

            
e – Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun
(batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

            
f – Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

            
Bu madalyaya ait rozetin;

            
g – Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 x 3 cm.) dir.

            
h – Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri
bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)

            
(Devlet Şeref Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 1’de gösterilmiştir.)

            
B) Devlet Övünç Madalyası: Yurtiçinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve
görev anlayışı içinde feragat ve fedekarlık, başarı ve yararlık dolu
çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı
teşkil ederek malül olanlara ve şehit olan kişilerin 12 nci maddede belirtilen
mirasçılarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili
bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile
verilir.

            
Bu madalyanın ;

            
a – Şekli elipstir.

            
b – Çapı 45 mm. dir.

            
c – Maden üzerine altın kaplamadır.

            
d – Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler
ve T.C. Devlet Övünç Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

            
e – Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun
(batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

            
f – Kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve T.C. harfleri bulunur.

            
Bu madalyaya ait rozetin;

            
g – Şekli diktörtgen ve ebadı (1 x 3 cm.)dir.

            
h – Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri
bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)

            
(Devlet Övünç Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 2’de gösterilmiştir.)

            
C) Devlet Üstün Hizmet Madalyası: Yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir
alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve Dünya
çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devleti yücelten ve milli
menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilen madeni ve
altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun
onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

            
Bu madalyanın;

            
a – Şekli elipstir.

            
b – Çapı 45 mm. dir.

            
c – Maden üzerine altın kaplamadır.

            
d – Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler
ve T.C. Üstün Hizmet Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

            
e – Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun
(Batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

            
f – Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

            
Bu madalyaya ait rozetin;

            
g – Şekli dikdörtgen ve ebadı (1×3 cm.) dir.

2583

            h – Mineli ve altın kaplama olarak
hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz
renkler kullanılır.)

             (Devlet
Üstün Hizmet Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 3’te gösterilmiştir.)

             (A)
ve (C) bentlerinde belirtilen madalyalar tüzel kişilere de verilebilir.

                Nişan
Çeşitleri

             Madde
6 –
(Değişik : 28/10/2013 – 2013/5544 K.)

Devlet nişanları ve verilme
usulleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Devlet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu
devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine
yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen semboldür. Bu
nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

Bu nişanın;

a- Uzun kenarı veya çapı 8,90 cm.dir.

b
Kompozisyonu altın ve gümüş olarak
hazırlanır.

c- Kompozisyon
merkezde altı köşe göbek içinde ay yıldız motifli (Ay yıldız 18 ayar yeşil
altın) zeminde kırmızı, ay yıldızda beyaz mine, etrafında altı adet hilal üzeri
kalem uygulamalı, hilallerin ortasından dışarı doğru şimşek kolları beyaz ve
kırmızı mine uygulamalı, kolların uçlarındaki yine altı adet yıldız beyaz ve
kırmızı mine uygulamalıdır. Yıldızlarda (18 ayar yeşil) altın kullanılır.

Bu nişana ait rozetin;

a- Şekli
yatay dikdörtgen ve ebatları 3,40×1,67 cm.dir
.

b- Etrafta
gümüş (925 milyem) çerçeve kalem uygulanır. Zeminde Türk bayrağı motifi, ay
yıldızın içinde beyaz dışında kırmızı mine uygulanır ve beyaz rodaj işlemi
(rodyum kaplama) yapılır.

Ağırlık
Değerleri;

a- Devlet
Nişanı: 61,50 gr (925 milyem gümüş) 5,40 gr (750 milyem altın)

b- Bu nişana
ait rozet: 7,15 gr (925 milyem gümüş)

(Devlet Nişanı
ile buna ait rozetin şekli Ek-4’te gösterilmiştir.)

B) Cumhuriyet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti
ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini,
milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakanlarına,
bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilen semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve
Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

Bu nişanın;

a- Uzun kenarı veya çapı 7,65 cm.dir.

b- Gümüş
(925 milyem) üzerine beyaz rodaj işlemi (rodyum kaplama) yapılır.

c- Kompozisyon
üç katmandır.

d- Kompozisyonun
her üç katmanında iki renk (beyaz, kırmızı) mine uygulanır.

e- Kompozisyon
alt ve orta katmanları şimşek figür, üst parça yuvarlak formda ve ay yıldız
(metalik gümüş) motifi bulunur.

Bu nişana ait
rozetin:

a- Şekli
Cumhuriyet Nişanının aynı fakat iki katmandan oluşur. Ölçüler 2,83 cm şimşek
motiflidir. Birinci katman yuvarlak motif ve ay yıldız (metalik gümüş) figür
uygulanır.

b- Gümüş
(925 milyem) maden kullanılır ve beyaz rodaj işlemi (rodyum kaplama) yapılır.

Ağırlık
Değerleri:

a- Cumhuriyet
Nişanı: 72,60gr (925 milyem) gümüş

b- Bu nişana
ait rozet: 5,90 gr (925 milyem) gümüş

(Cumhuriyet
Nişanı ve buna ait rozetin şekli Ek-5’te gösterilmiştir.)

C) Liyakat Nişanı: İlim ve sanatta
Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini
sağlayan yabancı kişilere verilen
semboldür.
Bu nişan Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunun görüşleri alınarak ilgili
bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

Bu nişanın;

a- Uzun kenarı veya çapı 8,15 cm.dir.

b- Gümüş
(925 milyem) üzerine beyaz rodaj işlemi (rodyum kaplama) yapılır.

c- Kompozisyon
ay yıldızın merkezinde Cumhurbaşkanlığı Armasının ortasında bulunan onaltı
kollu güneşin yerleştirilmesi ile tamamlanır.

d- Kompozisyon
üç parçalı ve beyaz minelidir.

Bu nişana ait
rozetin:

a- Şekli
Cumhurbaşkanlığı Armasında bulunan on altı kollu güneşin aynısıdır.

b- Güneşin
uzun kollarında kırmızı, kısa kollarında beyaz mine uygulanır.

c- Rozet
gümüş (925 milyem) madenden üretilir ve beyaz rodaj işlemi (rodyum kaplama)
yapılır.

Ağırlık
Değerleri:

a- Liyakat
Nişanı: 65,20 gr (925 milyem) gümüş

b- Bu nişana
ait rozet: 3,13 gr (925 milyem) gümüş

(Liyakat Nişanı ve buna
ait rozetin şekli Ek-6’da gösterilmiştir.)

2584

            
Berat ve Rozetler

            
Madde 7 – Madalya ve nişanlara hak kazananlara ayrıca berat ve rozetleri
de verilir.

            
Teklif

            
Madde 8 – Aşağıda belirtilen kişi veya makamlar,madalya ve nişanlara
layık görülen gerçek veya tüzel kişileri, teklif makamına önerebilirler.

            
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

            
b) Başbakan,

            
c) Genelkurmay Başkanı,

            
d) Bakanlar,

            
e) Milli Güvenlik Kurulu,

            
f) Adalet Bakanlığı aracılığıyla yüksek yargı organlarının genel kurulları,

            
g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aracılığıyla Sayıştay Başkanı,

            
h) Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla büyükelçilik düzeyindeki yurtdışı
temsilcilikleri,

            
ı) İlgili bakanlıklar aracılığıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları.

            
Teklif Usulü

            
Madde 9 – Genel Müdürlükte toplanan teklif yazılarında madalya ve nişana
layık görülen kişinin kimliği, talep sebepleri açıkca belirtilir ve bunlara
varsa verilme sebebini gerektiren belgeler de eklenir.

            
Sözkonusu teklifin red veya kabulu halinde durum,teklif sahibine bir yazı ile
bildirilir.

            
Verilme şekli

            
Madde 10 – Madalya ve nişanlar,düzenlenen bir törenle Cumhurbaşkanı veya
Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile
birlikte hak kazanana,hak kazananın hayatta olmaması halinde 12 nci maddede
belirtilenlere verilir.

            
Tüzel kişilerin sözkonusu olması halinde, madalya ve nişanlar,bu tüzel
kişilerin organlarına veya bu organlarca yetkili kılınan kişilere,yukarıda
belirtilen şekle göre verilir.

            
Birden Fazla Madalya ve Nişana Hak Kazananlar

            
Madde 11 – Aynı olay sebebiyle birden fazla madalya veya nişana hak
kazanan kişiye 5 ve 6 ncı maddedeki sıraya uyularak madalya ve nişanlardan en
yükseği verilir.

            
Madalya ve Nişanların İntikali

            
Madde 12 – Madalya ve nişanlar, hak edenin ölmesi halinde, kendisi
tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak
üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da
yoksa annesine,annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde Türk Kanunu Medenisi
hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.

            
Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkra
hükümleri uygulanır.

            
Tüzel kişilerde madalya ve nişanların intikali hususu, Türk Kanunu Medenisinin
50 nci maddesi hükmüne göre yürütülür.

            
Madalya ve Nişanlara İntikal Yolu İle Sahip Olanların Sorumluluğu

            
Madde 13 – Madalya ve nişanlara intikal yolu ile sahip olan mirasçılar
bu madalya ve nişanları takamazlar. Bu kişiler, intikali belirleyen belgeleri
ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurmak zorundadırlar.

            
Bu makam tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra, madalya, nişan ve
bunlara ait rozetler hak sahibince takılabilir.

            
Tescil ve Terkin İşlemleri

            
Madde 14 – Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve
nişanların tescil ve terkin işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır.

            
Madalya ve nişanlara hak kazananlar için düzenlenecek beratlara esas olmak
üzere “Tescil ve Terkin Defteri” adı altında, her madalya ve nişan
çeşidi için örneği ekte yeralan ayrı birer defter tutulur.

            
Defterin her sayfası, bir madalya veya nişan için tanzim edilir. Bu sayfada;
madalya ve nişan verilme sebebi, hak kazanan kişinin kimliği ile madalya veya
nişanın intikali halinde intikal edenin kimliğine dair bilgiler yeralır.

            
Her defterin sayfaları, birden başlamak üzere ayrı ayrı numaralanır ve
mühürlenir. Sayfa numaraları aynı zamanda berat (Tescil) numaraları olur.

2585

            
Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanların tescili için
de aynı özellikte ayrı bir defter tutulur.

            
Berat ve Rozetlerin Hazırlanması

            
Madde 15 – Madalya ve nişana hak kazanan kişiye verilecek olan rozetler,
bu Yönetmelikte belirlenen özellikleri taşıyacak şekilde hazırlanır.Her berat,
verilen kişinin açık kimliğini, verilme tarihi ile defter tescil numarasını
ihtiva eder, ayrıca bu berata verilme sebebi yazılır. Kişilere verilen beratın
bir sureti Genel Müdürlükteki özel bir dosyada muhafaza edilir.

            
Madalya ve Nişanların Takılması ve Muhafazası

            
Madde 16 – Boyuna asılan madalya ve nişanlar,ancak tören üniforması veya
frak giyilen törenlerde takılabilir.Diğer madalya ve nişanlar ise ulusal ve
resmi bayramlarımızla ilgili törenlerde, Cumhurbaşkanınca verilen resmi
kabullerde, resmi Devlet törenlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
Başbakan ve Genelkurmay Başkanınca yapılan davet ve kabullerde,davetiye
kartlarında kayıtlı olmak şartı ile, takılabilir.

            
Rozetler, madalya ve nişanın takılmadığı ahvalde takılabilir.

            
Madalya, nişan ve rozeti takma hakkını haiz olan kişiler, bunları doğru şekilde
takmak, temiz tutmak ve bakımlı olarak muhafaza etmekten sorumludurlar.

            
Başka Devletlerce Verilen Madalya ve Nişanların Tescili ve Takılması

            
Madde 17 – Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya, nişan
ve rozetler, Genel Müdürlükçe tescili yapıldıktan sonra takılabilir.

            
Yabancı devletlerce Türk kamu görevlilerine madalya veya nişan verilmesi talebi
diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığına yapılır. Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları için Genelkurmay Başkanlığının, diğer kamu görevlileri için bağlı
bulundukları bakanlıkların,bu belli olmadığı takdirde Başbakanlığın onayı
alındıktan sonra keyfiyet Dışişleri Bakanlığı tarafından aynı yoldan
cevaplandırılır ve tescil işlemi birinci fıkra hükmü uyarınca yapılır. Ancak,
resmi ziyaretler dolayısıyla verilen madalya ve nişanlar, tescil edilmek
kaydıyla bu fıkra hükümlerine tabi değildir.

            
Kamu görevlisi olmayan Türk vatandaşlarının başka devletler tarafından verilen
madalya ve nişanları kabul etmeleri izne tabi değildir.Ancak,bu kişilerin
yabancı devletlerden aldıkları madalya ve nişanların tescili Dışişleri
Bakanlığının olumlu mütalaa vermesi halinde yapılabilir.

            
Madalya ve Nişanların Geri Alınması

            
Madde 18 – Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı mahkum
olup bu cezaları kesinleşenlerin madalya ve nişanlarının geri alınmasına aynı
mahkemece hükmolunabileceği gibi;Genel Müdürlük de,madalya ve nişanın geri
alınması için ilgili mahkemeye müracaat edilmesini Adalet Bakanlığından
isteyebilir.

            
Madalya ve Nişanın Zayii

            
Madde 19 – Madalya ve nişana hak kazananlar ile intikal yoluyla sahip
olanlar, madalya ve nişanı herhangi bir sebeple zayi etmeleri halinde, durumu
en kısa zamanda Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.Kusurlu olmadıkları
yetkili makamlarca belirlenenlere,Başbakanlıkça bedeli karşılığı ve tören
yapılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere madalya ve nişanlar tekrar verilir
ve bu husus “Tescil ve Terkin Defterine” işlenir.

            
Giderlerin Karşılanması

            
Madde 20 – Madalya, nişan, rozet ve beratların hazırlanması, verilmesi,
tescil işlemleri ve bunlarla ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden
karşılanır.

            
Yasak Tasarruflar

            
Madde 21 – Bu yönetmeliğe göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar hak
edenlerce satılamaz,devredilemez,bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.

            
Madalya ve Nişan Alacaklarla İlgili Tören

            
Madde 22 – Madalya alacak Türk vatandaşlarının listesi her yıl
Başbakanlıkça 29 Ekim’de ilan edilir. Bu ilanda, madalyanın hangi tarihte ve
nerede tevcih edileceği belirtilir.

2586

            (Değişik birinci cümle: 28/10/2013
– 2013/5544 K.)
Cumhurbaşkanının
bizzat takacağı madalya ve nişanlar için düzenlenecek törenin yeri ve şekli
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince tesbit edilir. Bu törenin protokol
hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yürütülür.

             Cumhurbaşkanı tarafından
görevlendirilecek kişilerce madalya ve nişanların takılması halinde, tören
yerleri Ankara’da Başbakanlıkça ve il merkezlerinde valiliklerce
belirlenir.Bunların Başbakan tarafından takılması halinde Ankara’daki törenin
protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.

             Yabancı ülkelerde bulunan
Türk vatandaşlarına madalyaları Türkiye’nin diplomatik ve konsolosluk
misyonlarında yapılacak törenle Cumhurbaşkanının görevlendireceği kişiler
tarafından takılır.

             Törenlere İstiklal Marşı ile
başlanır. Törende madalya ve nişan alacaklarla ilgili karar okunur. Bilahare
tevcih edecek kişi madalya ve nişan alacakların tek tek önlerine giderek
bunları takar, rozet ve beratlarını verir, kendilerini kutlar, madalya ve nişanı
alacaklar her madalya ve nişan grubu için ayrı ayrı olarak,sağdan itibaren
aralıklı dururlar.Grupların önceliği madalya veya nişanın Kanundaki öncelik
sırasına,kişilerin önceliği,kamu görevlileri için Devlet Protokolüne, özel
kişiler için soyadlarına göre düzenlenir.
(Ek son cümle: 28/10/2013 – 2013/5544 K.) İkinci fıkra hükmü
saklıdır.

                Verilecek
madalya veya nişanın çeşidine bakılmaksızın ve herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın,
yurt içinde veya dışında, yabancı kişilerin madalya ve nişanlarının ne şekilde
verileceği, her defasında Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilir ve törenleri bu
Bakanlıkça yürütülür.

            
Geçici Madde – (Değişik : 22/4/1997 – 97/9324 K.)

            
26.11.1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların
Kaldırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 29/11/1934 tarihinden sonra
yabancı devletler tarafından madalya veya nişan ile taltif edilen veya
kendilerine madalya ve nişan intikal eden Türk vatandaşları, Genel Müdürlüğe
başvurmaları halinde, bu madalya ve nişanları 17 nci maddede öngörülen esaslar
dahilinde tescili yapıldıktan sonra takabilirler.

            
Yürürlük

            
Madde 23 – Sayıştayca incelenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

            
Yürütme

            
Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2587

2588

2588

(Değişik : 28/10/2013 – 2013/5544 K.)

 

2589

(Değişik : 28/10/2013 – 2013/5544 K.)

(Değişik : 28/10/2013 – 2013/5544 K.)

 

2590

2590-1

Yazı kaynağı : www.mevzuat.gov.tr

‘Devlet nişanı’ ne işe yarar hiç merak ettiniz mi?

'Devlet nişanı' ne işe yarar hiç merak ettiniz mi?

Türkiye’de yaşayan önemli isimler, her yıl farklı bir ülkeden ‘devlet nişanı’ ile ödüllendiriliyor. Son olarak Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Avusturya’dan devlet nişanı aldı. 
 
Devlet nişanı, bir ülkenin verebileceği en büyük ödül anlamına geliyor. Geleneksel bir törenle takılıyor, ödüle layık görülenler bütün gazetelerde boy gösteriyor.

Avusturya Hükümeti, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ı en üst devlet madalyasıyla ödüllendirdi. Kocabıyık, bugün Salzburg’da düzenlenecek bir törenle ‘Bilim ve Sanat Şeref Nişanı’nı alacak. Bu ödül, bilim, sanat ve kültür alanında Avusturya’ya hizmet eden yabancılara veriliyor. Ahmet Kocabıyık, Avusturya tarafından yürütülen Efes arkeoloji kazılarına büyük destek vermişti. Mermer Ev’in restorasyonunu üstlenmişti. Ayrıca, Avusturyalı sanatçıların dünyaya tanıtılmasında da önemli projelere imza attı. Ödülü alacağı için büyük bir onur duyduğunu söyleyen Ahmet Kocabıyık, “Dostluk köprüleri kuran, farklı kültürleri yakınlaştıran müziği ve sanatı desteklemeye devam edeceğiz.” diyor. Avusturya Bilim ve Sanat Şeref Nişanı, 1955 yılından bu yana dünya genelinde çok sayıda ünlü kişiye verilmiş.

Türkiye’de yaşayan önemli isimler, her yıl farklı bir ülkeden ‘Devlet nişanı’ ile ödüllendiriliyor. Abdullah Gül, İdil Biret, Tayyip Erdoğan, Güler Sabancı, Ara Güler, Fatih Terim, Kamran İnan, Yaşar Kemal, Şefika Kutluer gibi siyaset, iş, sanat ve spor dünyasına mensup kişiler farklı ülkelerden ödüller aldı. Devlet nişanı, bir ülkenin verebileceği en büyük ödül anlamına geliyor. Geleneksel bir törenle takılıyor, ödüle layık görülenler bütün gazetelerde boy gösteriyor.

Ödül almak için hatırı sayılır bir projeye imza atmanız, ödül aldığınız ülkenin kültürel dinamiklerini dünyaya tanıtmanız gerekiyor. Ekonomik işbirliği ve eğitim faaliyetlerinde aktif olan kişi ya da kurumlar da ödül alıyor. Mesela Afganistan’da faaliyet gösteren Türk okulları, yurtdışında aldığı madalyalardan dolayı ‘Seyid Cemalüddini Afgani’ devlet nişanına layık görüldü. Ukrayna, Türk polisinin uyuşturucu operasyonlarında gösterdiği başarılardan ötürü teşkilatı ödüllendirdi.

Şovalye mertebesine ulaştınız!

Bugüne kadar Türkler en çok da Fransa ve İtalya’dan devlet nişanı almış. Ödül alma rekoru ise beş ayrı ülkeden aldığı ödüllerle Güler Sabancı’da. Ödül alanlar arasında ‘Hiçbir işime yaramadı’, ‘Ayıp olmasın diye aldım’, ‘Keşke altın değeri olsaydı’ diyenler var. Hatta ödül aldığı ülkeye kızıp devlet nişanını geri iade edenler bile oldu. Ödül aldıktan sonra, ‘Devlet nişanın altın mı yoksa gümüş mü?’, ‘Şimdi sana aylık maaş bağlayacaklar mı?’, ‘Ödül aldığınız ülke yetkilileri sizi havaalanında karşılıyor mu?’, ‘Şövalye mertebesine ulaştınız, neler hissediyorsunuz?’ şeklinde son derece ilginç sorulara maruz kalıyorlarmış.

Ortaçağ’da feodal beyliklerin hüküm sürdüğü ülkelerde şövalye nişanı veriliyordu ve bu büyük bir anlam ifade ediyordu. 19. yüzyıl öncesine kadar Osmanlı nişan ve arma geleneğine yabancıydı. Madalya ve nişanlar Avrupa ülkelerinin giderek etkinlik kazanmasıyla önemli bir hale geldi. Madalya ve nişanlar, Türkiye’de belirli bir kanuna göre veriliyor. Verilecek kişiler, verilme nedeni, geri alınma durumları, mirasçılara intikal şekli, kaybolması halinde yapılacak işlemler, bunların hepsi bir usule göre belirlenmiş. Devlet Şeref Madalyası, Devlet Övünç Madalyası, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Devlet Savaş Madalyası olmak üzere 4 madalya türü bulunuyor. Yurtdışında Türkiye’nin tanıtılmasına vesile olanlar ve önemli başarılara imza atanlar ödüllendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı 1989’dan bu yana aralarında Cengiz Aytmatov, Gökşin Sipahioğlu, Süleyman Demirel, Prof. Jean Paul Roux, Ahmet Çalık gibi isimlerin de bulunduğu 150’ye yakın isme ödül vermiş.

Devlet nişanını ayıp olmasın diye aldım!

 Ara Güler (Fotoğraf sanatçısı): Ben yıllar önce Fransa’dan devlet nişanı almıştım. İstemiyorum desem ayıp olacaktı, o yüzden aldım. Bana her yerden birtakım ödüller veriyorlar. Bana sorarsan bu ödüllerin hiçbir değeri yok. Devlet nişanını yüzlerce kişiye veriyorlar, benim işime yaramadı, ben adamların işine yaradım, işte o kadar. Dünyaca ünlü bir sanatçıyım, bu nişanları verenler bana göre iş olsun, dostlar alışverişte görsünler diye veriyorlar.

Altın olsa maddeten de bir değeri olur

 Şefika Kutluer (Flüt Solisti): Sanatçıyı motive etmek için veriliyor bu nişanlar. Ödül aldığım İtalyan yetkililerine ‘Bundan sonra ne olacak, bana katkı sağlayacak mı bu ödül?’ diye sormadım açıkçası. Türkiye’den de ödüllerim var. Onları aldıktan sonra da bir şey olmadı, sadece motive ediyor sizi. Mesela som altın olsa maddeten de bir değeri olabilir. Sadece sembolik bir değeri var. Ben İtalyan bestecileri müziğimle dünyaya tanıttığım için ödül aldım. Bu ödül büyük bir onur duymamı sağlamıştı.
 
Fransa’ya kızdım, nişanı attım!

 Kamran İnan (Eski bakan): Türkiye’de bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Devlet nişanları sadece semboliktir. Mesela Fransa’da yaygın olarak askerlere verilir. O nişan sadece bir takdir anlamına gelir. Ben hükümette görevliyken Türk-Fransız ilişkilerine bakıyordum. 2006 yılında Ermeni soykırım iddiaları gündeme gelince bana verdikleri nişanı Fransız Konsolosluğu’na yolladım. İçerisine de şöyle bir not yazdım: Ülkeme karşı gösterdiğiniz yanlış tutumdan ötürü bu nişanı geri veriyorum!

Kültür Bakanlığı, ‘Bu ödülü alma, biz sana daha iyisini veririz’ dedi

 Hasan Saltık (Kalan Müzik’in sahibi): 2003 yılında Hollanda’dan ödül almıştım. O yıllarda Kültür Bakanlığı’ndan beni aradılar ve ‘Bu ödül bizi rahatsız etti’ dediler. Ben ise ödülü almaya kararlıydım. Anadolu’daki azınlıkların müzik kültürlerini araştırmış ve albüm çalışmaları yapmıştık. Hiç unutmuyorum o dönemde Abdullah Gül, dışişleri bakanıydı. Beni aradı ve tebrik etti. Bizim ödül almamızdan çekinen insanlar 12 Eylül zihniyetine sahip kişilerdi. Aldığım ödül sayesinde Hollanda’da maddi getirisi yüksek işler yapabilirdim, ama bunu kullanmadım. Bazıları devlet sanatçısı unvanlarını bile kartvizitlerinin üzerine yazdırıyor…

Kimler hangi ülkelerden devlet nişanı aldı?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan:Pakistan
Güler Sabancı: Fransa, İtalya, Belçika, İspanya ve Avusturya
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş: İtalya ve Fransa
AK Parti Milletvekili Nursuna Memecan: İtalya
Fatih Terim: İtalya
Türk Polisi: Ukrayna
Flüt Sanatçısı Şefika Kutluer: İtalya
Foto Muhabiri Ara Güler: Fransa
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: İtalya
Türk Okulları: Afganistan
Eski Bakan Kamran İnan: Fransa (İade etti)
Eski Bakan Hikmet Çetin: Fransa
Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık: Hollanda

Abdullah Gül, Pakistan

Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan

Murat Yalçıntaş, İtalya

Fatih Terim, İtalya

Bünyamin Köseli/Zaman

Yazı kaynağı : www.patronlardunyasi.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın