defalarca eleklerden eleneceksiniz altın mısınız bakır mısınız diye

defalarca eleklerden eleneceksiniz altın mısınız bakır mısınız diye bilgi90’dan bulabilirsiniz

JavaScript is not available.

We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

Help Center

Terms of Service
Privacy Policy
Cookie Policy
Imprint
Ads info
© 2023 Twitter, Inc.

Yazı kaynağı : twitter.com

“Bediüzzaman Şuâlar’da, insafsız eleklerden bahsediyor. Bu ne demektir? Kader insafsız mı oluyor?

“Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mehenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek…” izah eder misiniz? Risale-i Nur mesleği ilk saffetini ve ihlas gerçeğini halen koruyor mu?

Değerli Kardeşimiz;

“Her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek” ifadesi, konu akışında izah ediliyor. Nur talebelerinin sürekli aynı ithamlara maruz kalması ve her ithamdan da yüzünün akı ile masum çıkması, onlar hakkında şaibeyi ortadan kaldırıyor. Ve halk içinde onlara tam bir güven tesis ediyor.

Aslında bu güven, iman hakikatlerinin selametle topluma aktarılması için çok gereklidir. Taşınan şeyin sağlam olması yetmiyor, taşıyan kişi ya da kişilerin de sağlam olması gerekiyor ki, alıcılar itminan bulsun.

Kader-i İlahi Nur talebelerini o kadar çok imtihan eleğinden geçirmiş ki, artık toplum onlar hakkında su-i zanda bulunamaz hale gelmiştir.

İmtihan ve tecrübe daimidir; bir döneme ya da bazı eşhasa münhasır değildir. Her dönemde ve her grup içinde ihlasa muvaffak olanlar olacağı gibi, olamayanlar da olacaktır. Bu yüzden Risale-i Nurların hakikatleri ve imtihan süreci daimidir ve kıyamete kadar da devam edecektir.

Nur mesleği içinde bulunan bütün meşrepler haktır ve kendi mizaç ve kabiliyetlerine göre hizmet ediyorlar. Birisi esastır, diğerleri talidir demek, ihlas ve uhuvvet prensipleri ile bağdaşmaz kanaatindeyiz. Meşreplerin, bazı hizmet metotlarının farklı olması, onları Nur mesleğinin haricine atmaz ve atmamalıdır.

Meşrep taassubu ile hareket etmemek gerekir. Zira Nur mesleği geniş ve ihatalı bir meslek olup, her türden meşrebi bünyesinde hazmedebilir. Biz kendi meşrep telakkimizi, çatı rolünde olan Nur mesleği yerine ikame etmemeliyiz.

Din düşmanları, iman hareketi olan Nur mesleği ile çok uğraşmışlar ve halen de uğraşmaktalar. Bu yüzden bazı yanlış ve hataları bahane ederek farklı meşrepte olan kardeşlerimize ilişmemeli, onların hata ve kusuru için dua ve istiğfar etmeliyiz. “Biz muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yoktur…” mülahazasınca hareket etmeli, onların intibahı için dua etmeliyiz.

(1) bk.Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile…
Sorularla Risale Editörü

Yazı kaynağı : sorularlarisale.com

Facebook

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın