Boşaltım Modları Nelerdir?

Boşaltım Modları Nelerdir?Biyolojideki boşaltım tanımı, metabolik atıkların canlı organizmalardan dışarı atılması süreci bulunduğunu belirtir. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün hayvanlar hayatta kalmak için yiyecek tüketir. Daha sonra vücutta çeşitli biyokimyasal reaksiyonlar gerçekleşir.Boşaltım Modları Nelerdir?

Bu süreç esnasında zararı olan birtakım toksik yan ürünler kaynaklanır. Bu nedenle, vücutlar bu ürünleri boşaltım yoluyla özgür bırakır.

Farklı hayvanlar bu süreci idame ettirmek için değişik organlar kullanır. İnsanlar için başlıca boşaltım organları karaciğer, akciğerler, kalın bağırsak, böbrekler ve deridir. Aşağıda boşaltımda işlev gören bu organların her birinin sıralaması yer almaktadır.

Böbrekler üriner sistemi düzenler.
Kalın bağırsak, yiyeceklerin sindiriminden kaynaklanan katı atıkları uzaklaştırır.
Akciğerler karbondioksit ve su buharlarını dışarı atar.
Karaciğer kandaki fazla amino asitleri deamine eder.
Deri, ter yöntemiyle tuz ve fazla suyu dışarı atar.

Boşaltım Yöntemleri

Her canlı varlık farklı boşaltım yöntemlerini takip eder. Bununla beraber, birtakım mühim türler aşağıda belirtilmiştir.

Ammonotelizm

Amonyağı uzaklaştırma prosedürüdür. Bazı suda yaşayan böcekler, amfibiler ve kemikli balıklar Ammonotelik yapı gösterir. Amonyak kolayca çözünebildiğinden, vücut yüzeyindeki birkaç difüzyon bu maddeyi uzaklaştırmak için yeterlidir. Ancak balıklar laf mevzusu olduğunda, solungaç yüzeyi de aynı şeyi yapar ve amonyum iyonlarını serbest bırakır. Hayvanlardaki en toksik atılımı oluşturur.

Üreotelizm

Memeliler, deniz balıkları, karasal amfibiler benzer biçimde birçok üreotelik hayvan bu periyodu kullanarak üre salgılar. Metabolizma sebebiyle, amonyak bu hayvanların karaciğerinde Üre’ye dönüşür ve sonucunda kana karışır. Bunu takiben, böbrekler atıkları ortadan kaldırmak için kanı filtreler. Bununla beraber, üre içeriğinin bir bölümü böbreklerde kalabilir ve bu da ondan sonra ozmolaritenin korunmasına destek sunar. Ayrıca, insanlarda en mühim azotlu atık idrar yöntemiyle salınan üredir.

ÜrikotelizmBoşaltım Modları Nelerdir?

Kuşlar, sürüngenler, böcekler, kara salyangozları vb. Gibi birtakım hayvanlar azotlu atıkları ürik asit gibi ortadan kaldırır. Tüm bu süreç en az su kaybı ile gerçekleşir. Ürik asit diğer boşaltımlar içinde minimum toksik olanıdır.

Aminotelizm

Bu süreç bazı ekinodermlerde ve yumuşakçalarda görülür. Amino asitler bu yolla atılır.

Guanotelizm

Akrep, örümcek vb. Hayvanlar bu dönemi kullanarak guanin (ürik asit) salgılar. Çözünmez ve toksik değildir. Bu boşaltım maddesi katı formlarda ortaya menfaat. Kurak bölgelerdeki çoğu hayvan bu boşaltıma ahenk sağlar.

İnsanlarda Atılım

İnsanlarda boşaltım türü üriner sistemi ihtiva eder. Bununla beraber, deri de ter bezleri vesilesiyle fazla su ve tuzun buharlaştırılmasına destek sağlar. İdrar oluşum döneminin tamamı böbrekte gerçekleşir. Böbrekler her gün yaklaşık 180 litre kanı süzer.

İdrar oluşumu üç adımda gerçekleşir. Bunlar Glomerüler filtrasyon, emilim ve salgıdır. İdrarda üre, potasyum, sodyum, kreatinin, klorür ve öteki çözünmüş iyonlar gibi maddeler bulunur. İnsan boşaltım sistemi, boşaltımın ne işe yaradığını incelemek zorunda olduğunuzda dirimsel bir mevzudur.

İdrar, hafifçe asidik pH’ı 6.0 olan saydam sarımsı bir sıvıdır. Bir pigment ürokrom, idrarın sarı rengine niçin olur. İdrar, kötü bir kokuya haiz olduğundan fena kokulu bir madde ihtiva eder. İdrar %95 su, %2.6 üre, ürik asit, tuzlar vb. Içerir.

Bazı Boşaltım Örnekleri

Aşağıda farklı organizmalarda boşaltımla alakalı birkaç misal verilmiştir.
Amip vücut yüzeyinden boşaltım yapar.
Yumuşakçalar nefridyayı boşaltım organı olarak kullanır.
Böceklerde boşaltım fizyolojisi Malpighian tübüllerini ihtiva eder. Örneğin hamamböceği, çekirge vb.
Böbrek, hemen hemen tüm omurgalıların ana boşaltım organıdır.
Yassı solucanlar protonephridia yoluyla boşaltım yaparlar.

Canlı Organizmalarda Boşaltımın Önemi

Vücuttaki toksinleri özgür bırakır.Boşaltım Modları Nelerdir?Kaygı ve stres seviyelerini azaltır.
Vücut ısısını düzenler.
Kan basıncı seviyelerini düzenler.
Organların bütün bedensel işlevleri düzgün bir şekilde yerine getirmesine destek sunar.
Kadınlarda tane sağlığını iyileştirir.
Kronik kabızlıktan kurtarır.
Filtrasyon Süreci

1. Ultrafiltrasyon – Glomerulustan Bowman kapsülüne doğru gerçekleşen pasif bir süreçtir. Farklı arteriyol, afferent arteriole kıyasla daha dardır ve glomerülde, Bowman kapsülüne büyük oranda filtrat girmesini sağlayan yüksek bir basınç gelişir.

Hızda Glomerüler Filtrasyon – Bowman kapsülüne giren filtrelenmiş kandır. Normal bir yetişkinde dakikada 120 ml ve günde ortalama 180 litredir. Yetişkin bir erkek normalde 24 saatte 1 ila 1.8 litre idrar yapar.

2. Yeniden emilim – Glomerüler filtratın kan dolaşımına geri dönmesinden meydana gelen süreçtir.
3. Borusal Salgı – Filtrasyon ve tekrar emilim için destekleyici mekanizmadır.

Kaynakça:
BBC

Yazar: Tuncay Bayraktar

kaynak: bilgiustam.com

Similar Posts

Bir cevap yazın