bilginin korunmasında yaygınlaştırılması ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliği örnekler veriniz

bilginin korunmasında yaygınlaştırılması ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliği örnekler veriniz bilgi90’dan bulabilirsiniz

Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliğe örnekler veriniz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı CevabıCEVABINIZ BURDA

7.SINIF EKOYAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI 128-149 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda ‘7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 128-149 Cevaplarını’ sizler hazırladık.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı 4.Ünite 2021-2022

2021-2022 7.Sınıf Eko Yay  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 253 sayfadan oluşmaktadır. 7.Sınıf Eko Yay  Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

2021-2022 7.sınıf Eko yay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları siz sevgili öğrencilerimizin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız öncelikle derslerinizi kendiniz yapmanız, daha sonra buradan bakarak kontrol etmeniz olacaktır. Sadece buradan bakarak yaptıklarınız sizin gelişiminize katkı sağlamaz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı 2019-2020 cevaplarını sizler için hazırladık. Cevabınız Burda ailesi olarak başarılar diliyoruz. 

2021-2022 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4.ünite Cevapları (Sayfa 128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149)

2021-2022 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Aşağıdaki atasözüyle anlatılmak istenen nedir?Açıklayınız.

Geleceğe ulaşmasını istediğimiz her bilginin bir yerlere yazılması gerekir.Aksi taktirde sözlü olarak söylenmiş sözler zamanla ortadan kaybolup gider.

Kütüphanelerin bilginin korunması , yaygınlaştırılması ve aktarılmasındaki önemi nedir? Tartışınız.

Kütüphaneler içerisinde milyonlarca kitapların bulunduğu ve gelecek nesillere korunarak rahatlıkla ulaştığı yerlerdir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Aşağıdaki ifadelerden ne anladığınızı ifadelerin karşısına yazınız.

Bilginin korunması : Bilgilerin kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesidir.

Bilginin yaygınlaştırılması : Bilginin sahip olmak isteyen kişilere ulaştırılması.

Bilginin aktarılması : Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesi.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Kağıdın icadının insanların yaşamına katkıları nelerdir?

Kağıdın icat edilmesiyle birlikte yazılı belge sayısı ve belgelerin kalıcılığı artmış olup insanlar ihtiyaç duydukları bilgilere önceden not aldıkları kağıtlar yardımıyla bakmışlardır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.İlk Çağ’da insanlar yazıyı hangi ihtiyaçları için kullanmışlardır?

Tarım faaliyetlerinde matematik ilimlerinin yardımıyla ticari depolama ihtiyaçlarının çizelgelerini oluşturmaya başlamışlardır.

2.İnsanlar İlk Çağ’dan günümüze yazı yazmak için nelerden yararlanmışlardır?

Sümerler, üçgen izi bırakan ve çivi şeklinde bir alet kullanmışlardır.Günümüze kadar da kömür,mürekkep gibi malzemeler kullanılmıştır.

3.Mezopotamya, Mısır ve Fenike medeniyetlerinin kullandıkları yazı çeşitleri nelerdir?

-Sümer Çivi yazısı

-Mısır Hiyeroglifleri

-Çin Alfabesi

-İlk Keldani Alfabesi

-Ugarit Alfabesi

-Fenike Alfabesi

-Antik-İbrani Alfabesi

-Arami Alfabesi

-Güney Arap Alfabesi

-Yunan Alfabesi

-Latin Alfabesi

4.Günümüzde ülkemizde kullandığımız alfabe hangi medeniyetlerin katkısı ile meydana gelmiştir?

Roma, Yunan, Helen medeniyetlerinin etkisinde gelişen  Latin Alfabesi şeklinde bilinen alfabedir.

5.Gelecekte de yazının önemini koruyacağını düşünüyor musunuz?Neden?

Evet.Düşünüyorum çünkü bilgilerin gelecek nesillere aktarılması için yazıya ihtiyaç duyulmaktadır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

“Geçmişten günümüze bilgi serüveni” konusunda anlatılan gelişmelerden hangilerini günlük yaşamımızda kullanıyorsunuz.Bunlardan ne amaçla yararlanıyorsunuz?

Tamamına yakınını kullanıyoruz.Çeşitli amaçlarda kullanıyoruz örneğin, bilgi almak, araştırmak,zevk almak,müzik dinlemek vb.

Günümüzde bilgininin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında  başka hangi araçlardan yararlanılıyor?

Bilgisayar sistemleri daha çok tercih edilmektedir.USB bellekler,hardiskler, tablet,bilgisayar, telefon,akıllı cihazlar vb.

Gelecekte bilginin korunmasında,yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında hangi gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorsunuz?

Bence internet üzerinden çok daha büyük dosyalar karşı tarafa gönderilebilecek ve bilgiyi saklama alanı sınırsız olacak.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Minyatürleri inceleyiniz.Minyatürlerde yer alan insanlar sizce ne yapıyor olabilirler?Sizce minyatürler hangi döneme aittir?Neden?

Birinci minyatürde tıp, üçüncü minyatürde ise astronomi ile ilgili çalışmalar yapıldığını görüyoruz.Minyatürler Osmanlı dönemine aittir çünkü minyatürler yaygın olarak  Osmanlı zamanında kullanılmışlardır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1.Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti ile Türk-İslam medeniyeti arasındaki farklıklar nelerdir?

Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti geri kalmış, cahil bir topluluk iken Türk-İslam medeniyeti ise en parlak dönemini yaşayarak modern ve çağdaş bir hayat sürüyordu.

2.Müslümanlar bilimsel gelişme sürecine hangi katkılar yapmışlardır?

Bilimsel anlamda sürekli kitaplar yazmışlardır ve halen günümüzde de o kitaplar kullanılmaktadır.

3.”İnandığını ispatla!” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Kısaca inandığın şeyleri karşı tarafa ikna ettirmektir.

4.Avrupa’da bilimin gelişmesinde Müslümanların rolü nedir?

Avrupalılar bilimsel gelişmelerde Müslümanlardan çok gerideydiler.Zamanla Müslümanlarda gördükleri şeyleri uygulayarak bilimi geliştirmişlerdir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Türk İslam Medeniyetinde yetişen bilginler daha çok hangi alanlarda çalışmalar yapmışlardır?Neden?

Matematik,astronomi, felsefe, fizik ve tıp gibi alanlarda çalışmalar yapmışlardır.İnsanlara daha kolay yaşam sunmak için.

Konuda tanıtılan bilginlerin hangi çalışmalarının bilimsel gelişme sürecine daha çok katkı yaptığını düşünüyorsunuz?

Ben İbn-i Sina’nın tıp alanında yapmış olduğu çalışmaların çok katkı yaptığını düşünüyorum.Çünkü modern tıbbın babası olarak bilinmektedir.

Siz bir bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmalar yapmayı düşünürdünüz?Neden?

Ben tıp alanında çalışmalar yapmayı düşünürdüm.Çünkü günümüzde halen bir çok hastalığın tedavisi yok ve bu yüzden insanlar hayatlarını kaybediyorlar.

Ders kitabında tanıtılanlar dışında Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerden dört tanesini araştırınız.Bu bilginlerle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tarih şeridini kronolojik alana doldurunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Günlük yaşamınızda vazgeçilmez gördüğünüz beş teknolojik ürün nedir?Bu ürünlerin icadı ve zaman içindeki gelişimiyle ilgili neler biliyorsunuz?

Bilgisayar, akıllı telefonlar, buzdolabı,çamaşır makinesi ve usb belleği sayabiliriz.

-Bilgisayar; Kondrand Zuse tarafında 1936-138 yılları arasında bulundu.

-Telefon ; 1876 yılında Graham Bell tarafından icat edildi.

İlk buzdolabı; 1834 yılında ilk çamaşır makinesi; ise 1908 yılında üretilmiştir.

-İlk usb bellek ; de 2000’li yıllarda Singapurlu bir şirket tarafında üretilmiştir.

Matbanın icadının başka hangi alanlarda etkileri olmuştur?

Matbaa sayesinde çok fazla kitap basıldı ve bilginin daha hızlı yayılması sağlandı.Okuma yazma oranı arttı.Yeni fikirler araştırmalar geniş kitlelere ulaşmıştır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1.”Boş ön yargılar” ifadesiyle ne anlatılmak istenmektedir?

Herhangi bir konu hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan o konu üzerine olumsuz eleştiri yapmak ya da doğru yapılan işin yanlış olduğunu savunmak bir ön yargıdır.

2″O tehlikeli dönem” ifadesiyle ne anlatılmak istenmektedir?

Cahilliğin olduğunu ve insanların gelişmeye açık olmadığı dönemden bahsedilmektedir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

Sizce buraya kadar anlatılan gelişmelerden hangisi sonraki bilimsel gelişmeleri daha çok etkilemiştir?Neden?

Bence bilgisayarın icat edilmesi bilimsel gelişmeleri daha çok etkilemiştir.Çünkü bilgisayar sayesinde bir çok yazılım programları geliştirilmiş ve insanlığa faydalı icatlar üretilmiştir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Tablodaki gelişmelerin günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasına etkilerinin neler olduğunu karşılarına yazınız.

Matbaanın icadı : Kitap basımı artmış ve bilgi daha hızlı yayılmıştır.Buna bağlı olarak da okuma yazma oranı artmıştır.

Dünya’nın şekil ve hareketleriyle ilgili çalışmalar : Coğrafi keşifler gerçekleştirildi.

Kütle Çekim Kanununun keşfedilmesi : Kütlesi olan her şeyin birbirine doğru ve yere doğru çekim kuvveti vardır.

Buhar Makinesinin icadı: Sanayi devrimi başlamıştır.

Etkinlik Zamanı

15 ve 20.yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan ve ders kitabınızda yer verilmeyen bilimsel gelişmelerden birini araştırınız.Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Bilimsel Çalışmanın adı : Pusulanın icadı

Günümüzdeki bilimsel çalışmalara etkisi : Uzun deniz yolculukları kolaylaştı.Gemicilik tekniği geliştirildi.

Bilimsel gelişmenin gerçekleşme aşamaları : Manyetik pusula Çinliler tarafından geliştirilmiştir. Avrupa’nın ilk kutulu pusulası ise 1190 yıllarında geliştirilmiş ve uzun deniz yolculuklarını kolaylaştırmıştır.

Bilimsel gelişmeyi yapanlar : Han hanedanlığında güney valisi olan Sinan geliştirdi.

Bilimsel gelişmenin gerçekleştiği ülke : Çin’de başlayıp Avrupa ülkelerine ulaştı.

Bilimsel gelişmenin tarihi : MS. 100’de Çinliler tarafından üretildi.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

“Özgür düşünce ” ifadesinden ne anlıyorsunuz?Açıklayınız.

Her insanın bir inandığı düşünce sistemi vardır.Özgür düşüncede insanların inandıkları fikirleri kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgürce söyleyebilmesidir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Düşünce özgürlüğü,düşünceyi açıklama, bilim ve sanat hürriyetinin anayasa güvencesi altında olması neden önemlidir?Açıklayınız.

İnsanların en temel haklarını rahatlıkla baskı altında olmadan kullanabilmelerini sağlar.Bu durum sosyal ve hukuk devleti için önemlidir.

Etkinlik Zamanı

Bruno’nun yargılanma sürecini araştırınız.Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

-Neyle Suçlandı : Kopernik Tezi’nden dolayı suçlanmıştır.Kopernik Tezi dünya ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü söylediği için suçlanmıştır.

-Kimler tarafından yargılandı : Katolik Kilisesi tarafından yargılandı.

Ne zaman yargılandı:16.yüzyılda yargılandı.

Nerede yargılandı :Roma Katolik Kilisesinde yer alan Engizisyon Mahkemesinde

Kendini nasıl savundu? : Tezinde yazdığı gibi dünya ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü söylemekte ısrar ederek.

Nasıl bir ceza aldı? : Sapkın ilan edilerek diri diri yakılarak öldürülmüştür.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Özgür düşüncenin olmadığı bir yerde bilim alanında gelişmeler olması mümkün müdür?Neden?

Mümkün değildir çünkü bilimsel çalışma düşünmeyi gerektirir.Özgür düşüncenin olmadığı bir yerde bilimsel çalışmada yapılamaz.

2.Günümüzde bilimsel çalışmaların gelişmiş ülkelerde hangi yönetim biçimi yaygındır? Bu yönetim biçiminin bilimsel gelişmelere katkısı nedir?

Cumhuriyet yönetim biçimi daha yaygındır.Bu yönetim sistemi insanları özgürce düşünme haklarını sağlıyor.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

A.Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz.

B.Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

10.çivi yazısı

11.matbaa

12.Nizamiye Medreseleri

13.Galilei

14.tren

15.telgraf

16.Bruno

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

C.Aşağıdaki I.grubu II.grup örnekteki gibi eşleştiriniz.

Ç.Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyin.

19.Sorunun doğru cevabı: C

20.sorunun doğru cevabı: B

21.Sorunun doğru cevabı :D

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

21.Sorunun doğru cevabı :B

23.Sorunun doğru cevabı :A

D.Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24.Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında zaman içinde farklı yöntemlerin kullanılmasının sebepleri nelerdir?

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak farklı yöntemler kullanılmıştır.

25.Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliğe örnekler veriniz.

İnsanlar ilk zamanlarda bilginin korunması yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında sözlü ifadeleri kullanmışlardır.Daha sonra taşlara yazılar yazmışlardır.Sonra kağıtlara, kitaplara yazılmıştır.Günümüzde ise internet, telefon gibi teknolojik aletler kullanılmıştır.

26.Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nelerdir?

Günümüzde kullanılan teknolojinin temellerini atmışlardır.

27. 15-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerin günümüzde insan yaşamına katkıları nelerdir?

Bugünkü insan yaşamını kolaylaştırmıştır.Çünkü o günlerde yapılan bilimsel çalışmaların üstüne koyularak yeni modern bilimi geliştirmişlerdir.

28.Günümüzde bilimsel birikimin oluşmasında Avrupa’da bilim alanındaki  gelişmelerin etkisini açıklayınız.

Avrupalı bilim adamları bilimsel anlamda her olayı kaleme alarak nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır.

29.Bilimsel gelişmelerin daha çok demokrasi ile yönetilen ülkelerde olmasının sebepleri nelerdir?

Çünkü demokrasi ile yönetilen ülkelerde düşünce özgürlüğü var.Bu sayede insanlar bilimsel çalışmaları rahatlıkla yapmaktadır.

E.Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1-ASURLAR

2.HİYEROGLİF

3.RADYO

4.FARABİ

5.MUKADDİME

6.ENGİZİSYON

7.TELESKOP

7.SINIF DİĞER TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 7.SINIF EKOYAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER  DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yazı kaynağı : cevabinizburda.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın