aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir

aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir bilgi90’dan bulabilirsiniz

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri

A) Sermaye

B) Para

C) Girişimcilik

D) Emek

E) Toprak

Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.

Yazı kaynağı : sinavtime.com

A�a��dakilerden hangisi �retim fakt�rlerinden biri de�ildir?

A�a��dakilerden hangisi �retim fakt�rlerinden biri de�ildir?rent a car 34

NOT: Sorunun cevab�n� g�rebilmek i�in soruya ait ��klara t�klay�n�z. E�er sorunun do�ru cevab� g�remiyorsan�z sorunun bulundu�u testi ��zmek zorundas�n�z.

Sorular�n do�ru cevaplar� sadece testi ��zerken g�r�nt�leyebilirsiniz.
Bu soru Banka S�navlar� kategori i�indeki Banka S�navlar�nda ��kan Alan Bilgisi Sorular� testinde yer almaktad�r. Bu soruya benzer di�er sorular� test i�eri�ine gidip ��zebilirsiniz. Hepinize ba�ar�lar dileriz.

Yazı kaynağı : www.testyurdu.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler