adet sonrası açık kahverengi akıntı orucu bozar mı

adet sonrası açık kahverengi akıntı orucu bozar mı bilgi90’dan bulabilirsiniz

Adet lekesi orucu bozar mı? Oruçluyken adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntı oruç bozar mı, kaza gerekir mi?

Adet lekesi orucu bozar mı? Oruçluyken adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntı oruç bozar mı, kaza gerekir mi?

Düzenli âdeti olan bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren âdet günü sona erene kadar adetli sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak 10 gün geçtiği hâlde akıntı devam ediyorsa 10 günden sonraki akıntılar âdet değil özür kanıdır. Akıntısı 10 günden fazla devam eden bir kadın, “özür sahibi” kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 99).

Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, âdet döneminden önce görülen lekelenmelerin âdet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların âdet kanaması olmadığı tespit edilirse, âdet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır.

Âdet görmesi gecikmiş kızlar ne zaman mükellef olurlar?

Dinî hükümlerle mükellef olma, ergen olmakla başlar. Kızlar âdet görmekle büluğa ermiş yani ergen sayılırlar.

15 yaşına kadar ergenliğe ulaşmamış bir kız, 15 yaşını bitirdiği tarihten itibaren hükmen ergen ve mükellef sayılır (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 234-235; Tahtâvî, Hâşiye, 108; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 226).

Kadınlardan gelen beyaz ve kokusuz akıntı abdesti bozar mı?

Kadınlardan gelen; âdet, lohusalık ve özür kanı dışındaki akıntıların abdesti bozup bozmadığına dair Hz. Peygamber’den (s.a.s.) nakledilen bir bilgi bulunmamaktadır. Fıkıh kaynaklarında ise, erkek kadın ayırımı yapılmaksızın iki yoldan (önden ve arkadan) gelen her şeyin abdesti bozduğu ifade edilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, I,106; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 230; Nevevî, Ravda, II, 102; Kâsânî, Bedâî’, I,24; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 89).

Günümüzdeki tıbbî verilere göre sağlıklı her kadından beyaz ve kokusuz bir akıntı (rutûbetü’l-ferc) salgılanması normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu akıntı rahimden değil, daha aşağıdan gelmekte, herhangi bir necis madde ile de karışmamaktadır. Bu nedenle temiz kabul edilen akıntı abdesti bozmadığı gibi çamaşıra bulaşması da namaza engel değildir (Kâsânî, Bedâî’, I, 24; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 305).

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Diyanete göre regl sonrası kahverengi akıntı oruç bozar mı?

Adet bitiminden sonra gelen kahverengi akıntı orucu bozar mı?

” Oruç “

Henüz yorum yapılmamış.

 Adet bitiminden sonra gelen kahverengi akıntı orucu bozar mı?

Adet olan bir kadın adet bittiği için abdest alıp oruç tuttu ama bu arada kahverengi akıntılar gelmiş orucu bozulmuş mudur ve bu dönemde oruç tutabilir mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Hayız müddeti içinde gelen kan, tamamıyla kesilmedikçe, âdet son bulmuş olmaz. Bu kan siyah, kırmızı, yeşilimtırak veya sarı olabileceği gibi, bulanık, toprağımsı bir renkte de bulunabilir. Âdetini bitirmiş bir kadından gelecek akıntı bembeyaz bir renkte bulunur. (Mehmet Talu)
Bu akıntı on gün boyunca (en uzun adet müddeti) devam ederse adetiniz de devam ediyor demektir. Bu dönemde oruç tutulamaz. Arada akıntının kesilmesi tekrar başlaması hükmü değiştirmez. On günden sonra gelen akıntı ise özür haline girmektedir ve adet bitmiş kabul edilerek gusül alınır. Özür halinde olan bir hanım ise namaz kılıp, oruç tutabilir. Ancak her namaz vakti, tekrar abdest almak zorundadır.

(Bu hüküm Hanefi mezhebine göredir. Dört mezhebe göre temizlik müddeti ve adet sınırı farklılık arz ettiği için hüküm de değişiklik arz etmektedir.)
Dört mezhebe göre temizlik müddeti:
Temizlik süresinin en azı on beş gündür. En çoğu ise aylarca hatta yıllarca devam edebilir.

(Temizlik süresinin en az müddeti, Maliklere göre sekiz, on ve on yedi gün,
Hanbeliler e göre ise on üç gündür.) (Abdullah Aydın, İslam’da Evlilik ve Aile Hayatı)

Dört mezhebe göre hayız müddeti:

Hanefilere göre, hayızın en kısa süresi üç gün üç gecedir. Bundan azı özür kanı sayılır. Ortası beş gün, en uzun suresi ise on gün on gecedir. On günü geçen kanamalar özür sayılır.

Dayandıkları delil şu hadistir:
“Bekar veya dul kadın için en kısa hayız süresi üç gün, en uzun süresi ise on gündür.” (Ez-Zeylai, Nasbu’r-Raye)
Şafi ve Hanbelilere göre, en kısa süre bir gün, bir gece, en uzun süresi ise, altı veya yedi gündür. Malikiler, en az süre için bir sınır belirlemezken, en uzun süreyi kadının durumuna göre otuz güne kadar çıkarırlar (El-Kasani, İbnü’l-Hümam, İbn Rüşd, Bedayiu’s-Sanayi) (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Kişi özür halindeyken oruç tutabildiği gibi diğer ibadetlerini de yapabilir
Hayız günleri haricinde gelen kanamalar özür kanıdır. Bu özür kanamalarından dolayı namazı ve orucu kazaya bırakmak caiz değildir. Özür halinde olan bir kimsenin her farz namaz için normal namaz abdesti alması yeterlidir. Alınan abdestle o vaktin içinde farz ve nafile namazlar kılınabilir. Bu kişi hayızlı sayılmaz, hayızlıya yapması yasak olan şeyler özür halinde olan bir kimse için geçerli değildir.
Adetli bir kadının oruç tutması haramdır. Oruç gününe gün kaza edilir.
Hz. Aişe’den (ra) rivayetle;

“Peygamber Efendimiz (asm) zamanında biz aybaşı halinden temizlenince orucu kaza eder fakat namazı kaza etmezdik.” (Buhari, Müslim)

Oruçlu kadında hayız veya nifas kanaması görülürse orucunu açması vacip olur ve oruç tutması haram olur. Oruç tuttuğunda da orucu geçersiz sayılır. Kanama günleri boyunca gününe gün kaza etmesi gerekir. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)

Adet gören kadın oruç tutamaz. Farz veya nafile oruç tutmuş olan bir kadın böyle oruçlu iken hayız görse veya lohusa olsa o orucu daha sonra kaza eder. (Ömer Nasuhi Bilmen- Büyük İslam İlmihali)

Aybaşı halinde olan kadın namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Orucu aybaşı halinden çıktıktan sonra kaza eder. (İslam Fıkhı El- Hidaye Tercümesi)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.comAdet bitiminden sonra gelen kahverengi akıntı orucu bozar mı?

Yazı kaynağı : www.sorusorcevapbul.com

Kahverengi Akıntı Orucu Bozar Mı? Diyanet’in Açıklaması… Oruçluyken Sarı Leke gelmesi!

Kahverengi Akıntı Orucu Bozar Mı? Diyanet'in Açıklaması... Oruçluyken Sarı Leke gelmesi!

Kahverengi akıntı veya sarı leke gelmesi orucu bozar mı? Oruç tutmak bireylerin, Allah rızası için kötü alışkanlıklardan ya da yiyecek ve içecekten kendini alıkoymasıdır. Oruç tutmak İslam dini açısında en önemli ibadet şekillerinden bir tanesidir. Bu nedenle oruç tutma sırasında nelerin haram ya da oruç bozucu olduğunu bilmekte fayda vardır. Adet dönemi durumu da en çok merak edilen ve hemen her Ramazan ayında insanlar tarafından sorulan bir konudur.

Kahverengi akıntı Orucu Bozar mı?

Oruç, ülkemizde daha çok Ramazan ayında ya da üç aylarda tutulmaktadır. Bireysel olarak tutulmamış oruçlarda değişik zamanlarda kişiler tarafından tutulabilmektedir. Oruç tutarken kişilerin aklına takılan sorulardan birisi de kahverengi ya da sarı lekenin gelmesinin orucu bozup bozmayacağıdır. Oruçluyken sarı leke gelmesi birçok sebebi olabilmektedir.

Adet lekesi, kadınların adet sürelerinin dolmasının ardından meydana gelen kahverengi akıntılardır. Bu akıntıların orucu bozup bozmadığı kadınlar tarafından merak edilir. Bu konu ile ilgili fıkıhlarda yer alan açıklamalarda adet lekesinin de adetin devamı olduğunun kabul edildiği görülmektedir. Bu yüzden adet lekesi olan kadınların oruç tutması ya da abdest alması mümkün değildir. Ancak 10 günün ardından adet lekesi görülür ise bu lekeler özür kanı olarak kabul edilir. Bu yüzden kişiler oruç tutamasa da abdest alarak namaz kılmaya devam eder.

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın