adet kanı kahverengi gelmesi orucu bozar mı

adet kanı kahverengi gelmesi orucu bozar mı bilgi90’dan bulabilirsiniz

Adet lekesi orucu bozar mı? Oruçluyken adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntı oruç bozar mı, kaza gerekir mi?

Adet lekesi orucu bozar mı? Oruçluyken adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntı oruç bozar mı, kaza gerekir mi?

Düzenli âdeti olan bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren âdet günü sona erene kadar adetli sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak 10 gün geçtiği hâlde akıntı devam ediyorsa 10 günden sonraki akıntılar âdet değil özür kanıdır. Akıntısı 10 günden fazla devam eden bir kadın, “özür sahibi” kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 99).

Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, âdet döneminden önce görülen lekelenmelerin âdet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların âdet kanaması olmadığı tespit edilirse, âdet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır.

Âdet görmesi gecikmiş kızlar ne zaman mükellef olurlar?

Dinî hükümlerle mükellef olma, ergen olmakla başlar. Kızlar âdet görmekle büluğa ermiş yani ergen sayılırlar.

15 yaşına kadar ergenliğe ulaşmamış bir kız, 15 yaşını bitirdiği tarihten itibaren hükmen ergen ve mükellef sayılır (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 234-235; Tahtâvî, Hâşiye, 108; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 226).

Kadınlardan gelen beyaz ve kokusuz akıntı abdesti bozar mı?

Kadınlardan gelen; âdet, lohusalık ve özür kanı dışındaki akıntıların abdesti bozup bozmadığına dair Hz. Peygamber’den (s.a.s.) nakledilen bir bilgi bulunmamaktadır. Fıkıh kaynaklarında ise, erkek kadın ayırımı yapılmaksızın iki yoldan (önden ve arkadan) gelen her şeyin abdesti bozduğu ifade edilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, I,106; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 230; Nevevî, Ravda, II, 102; Kâsânî, Bedâî’, I,24; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 89).

Günümüzdeki tıbbî verilere göre sağlıklı her kadından beyaz ve kokusuz bir akıntı (rutûbetü’l-ferc) salgılanması normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu akıntı rahimden değil, daha aşağıdan gelmekte, herhangi bir necis madde ile de karışmamaktadır. Bu nedenle temiz kabul edilen akıntı abdesti bozmadığı gibi çamaşıra bulaşması da namaza engel değildir (Kâsânî, Bedâî’, I, 24; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 305).

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Adet Lekesi Orucu Bozar Mı? Diyanet’in Açıklaması…Oruçluyken Regl, Adet Olursa Ne Olur?

Adet Lekesi Orucu Bozar Mı? Diyanet'in Açıklaması...Oruçluyken Regl, Adet Olursa Ne Olur?

Adet Lekesi Orucu Bozar mı?

Kadınların adet dönemleri başlamadan önce ya da bittikten sonraki günlerde kahverengi renkli kana benzer lekeler görülebilir. Ramazan döneminde tutulan farz oruçların ya da başka zamanlarda tutulan kaza ve nafile oruçlarının bu tip adet lekeleri ile bozulup bozulmadığı merak konusudur. 

Hanefi mezhebine göre kadınların 10 güne kadar olan kanamaları normal, daha fazla olan süreler ise özür olarak kabul edilir. Eğer kahverengi leke görülmesi 10 günlük süre içindeyse orucu bozar. 10 günden sonraki lekeler ise artık adet bitmiş kabul edileceğinden orucu bozmaz. Bu dönemlerde kadınlar oruçlarını tutabilir. Adet başlamadan önceki lekeler adetin başlangıcı olarak kabul edilir.

Diyanetin Açıklaması

Adet lekeleri hakkında verilen Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarında da 10 günlük süre esas alınır. Sağlıklı bir kadının adet süresinin en çok 10 gün süreceği kabul edilir. Daha uzun süren kanamalar ve leke görülmesi halleri özürdür ve oruç tutmaya engel teşkil etmez.

Oruçluyken Regl, Adet Olursa Ne Olur?

Bir kadının oruçlu iken adet görmesi halinde orucunu bozması gerekecektir. İslam alimleri bu konuda görüş birliği içindedir. Diyanet İşleri Başkanlığının fetvaları da bu görüşlerle paraleldir. 

Adetli kadını oruç tutması haram kabul edilir. Dolayısıyla oruçlu iken adet gören ve haram olduğu için orucunu bozan bir kadın fıkhın bir hükmünü yerine getirmiş olacak ve bundan ayrıca bir sevap kazanacaktır. Kadınların adet dönemleri halsizlik ve yorgun hissettikleri, iştahlarının arttığı zamanlardır. Bu dönemlerde oruç bakımından da dinlenmeleri uygundur. 

Oruca nasıl niyet edilir? Ramazan orucu için ne zaman niyet edilir, niyetsiz oruç kabul olur mu? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Diyanete göre regl sonrası kahverengi akıntı oruç bozar mı?

Kahverengi leke (adet lekesi) orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı!

Kahverengi leke (adet lekesi) orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı!

Ramazan ayı içerisinde regl olan kadınlar başlangıçta gözlemlenen adet lekesinin oruca etkisini merak ediyorlar. Adet döneminin başladığına işaret eden kahverengi lekenin hükmüne Diyanet tarafından açıklık getirildi. Peki, kahverengi leke (adet lekesi) orucu bozar mı? İşte yanıtı…

KAHVERENGİ LEKE ORUCU BOZAR MI?

Düzenli adeti olan bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren adet günü sona erene kadar adetli sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak on gün geçtiği halde akıntı devam ediyorsa mutat olan âdetinden sonraki akıntılar adet değil özür kanıdır. Akıntısı on günden fazla devam eden bir kadın, “özür sahibi” kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 99).

Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, adet döneminden önce görülen lekelenmelerin adet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların adet kanaması olmadığı tespit edilirse, adet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır.

ADETLİYKEN KURAN OKUNUR MU?

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali’nin “Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur’an okurdu.” (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir.

Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı içtihatlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir (Serahsî, el-Mebsût, III, 152; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 199-200; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 120-121, 172).

Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü’l-Cellâb, et-Tefrî’, I, 206; Karâfî, ez-Zehîra, I, 379). Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdet halindeki kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği içtihadını tercih etmişlerdir (Desûkî, Hâşiye, I, 174; Ezherî, Cevâhir, I, 32).

Günümüzde Kur’an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashîh-i hurûfa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın