adet bittikten sonra gelen pembe akıntı guslü bozar mı

rent a car 34

adet bittikten sonra gelen pembe akıntı guslü bozar mı bilgi90’dan bulabilirsiniz

Adet Bittikten Sonra Leke Gelmesi Guslü Bozar Mı

Adet Bittikten Sonra Leke Gelmesi Guslü Bozar Mı

Adet Bittikten Sonra Leke Gelmesi Guslü Bozar Mı?

Adet Bittikten Sonra Leke Gelmesi Guslü Bozar Mı, adet bittikten sonra leke gelmesi, adet bittikten sonra pembe kan gelmesi, adet bittikten sonra gelen kahverengi akıntı, adet bittikten sonra gelen leke, adet bittikten sonra gelen leke guslü bozar mı, adet bittikten sonra lekelenme guslü bozar mı, gusül abdesti aldıktan sonra leke görmek, normal hayız günlerinden önce veya sonra da leke gören kadın ne yapar sorularının cevabı işte…

Hanefi Mezhebine göre kadınların âdet müddeti en az üç, en çok on gündür. (Şâfiî mezhebinde  ise âdetin en azı bir gün, en çoğu ise on beş gündür.) İlk adetten ikinci adete kadar olan temizlik müddeti ise en az 15 gündür (Darekutni, Sünen, Hayz, 61).

Bu sürenin daha uzun olduğu da vakidir. Kişiden kişiye değişen bir durumdur.

Kadınlardan bazılarının adet günleri düzenlidir. Bununla beraber adet günlerinin değişmesi de söz konusu bir durum olabilir.

Meseleyi bir örnekle açıklayalım:

Daha önceki düzenli ay hali 7 gün olan bir kadın sonraki dönemde yedinci günün sonunda temizlenmeyip kan görmeye devam ettiği durumda, kan görmeye devam ettiği günler on günü geçmedikçe normal adeti olan 7 güne ek olarak kan görülen diğer günler de ay halinden sayılır.

Yukarıda bahsettiğimiz kadın bu yedi günün bitiminde temizlenmeyip kan görmeye devam eder ve bu süre de on günü geçerse; örnek verecek olursak 12 güne ulaşırsa, bu kadının ay hali yedi gün olarak kabul edilir. Yedi günü 12 güne tamamlayan son beş günlük zamanda görülen kan ise istihaze yani özür kanı durumundadır.

Hanefi mezhebine göre onuncu günden sonra gelen kan her halükarda özür kanı kabul edildiği için kadın bu günlerinde namazını kılar, orucunu tutar. Mutat günleri olan yedi günü, on güne tamamlayan üç günde kılmadığı namazları, tutmadığı oruçları kaza eder (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. , I, 30).

Ergenlik çağına ulaşmış bir kadından, hastalık dışında gelen kan hayız kanıdır. Hayız kanının özelliği şöyledir: Siyah, kırmızı, yeşilimsi ve sarı olabileceği gibi bulanık veya toprak renginde de olabilir (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts., I, 27).

Adet Bittikten Sonra Pembe Kan Gelmesi

Kimi kadınların âdet günleri, düzenli olup belirli periyotlarda gerçekleşir. Âdet günleri düzenli olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra gördükleri renkli sıvı ve akıntılar özür kanı hükmünde olur bu akıntılar adet kanı sayılmaz.

Düzensiz bir adet durumu olan kadın on gün dolmadan önce bu lekeyi görmüş ise söz konusu lekeyi dikkate alarak yeniden gusül alması uygun olur. Örnek olarak adeti düzensiz olan bir bayan adetinin yedinci günü bittiğini düşünerek gusletse sekizinci gün yeniden kahverengi bir leke veya kanama görse bu durumda tekrar gusül eder.

Şayet oruç tutuyorsa o, orucunu da kaza eder. Ancak düzenli bir adeti olan kadın, âdetinin önünde ve arkasında gördüğü lekeler özür sayılır. Bu durumda olan bir kadının gusletmesi gerekmez. Oruç tutuyorsa o günkü orucuna da devam edebilir.

Yazı kaynağı : gusulabdesti.net

Adet sonrası gelen kahverengi akıntı ve leke ile namaz kılınır mı?

Adet sonrası gelen kahverengi akıntı ve leke ile namaz kılınır mı?

Gusül abdesti aldıktan sonra kadınlardan gelen akıntı ya da lekelenmenin namaz kılmaya engel olup olmadığı çoğu zaman kafalarda soru işareti oluşturabilir. Peki adet şüphesi ile namaz kılınabilir? Adette 20 gün hesaplaması nasıl yapılır? Lekelenme adetten sayılır mı? Gusül sonrası gelen akıntı ile namaz kılınır mı?

Adet görme, normal bir kadının fıtratının yani yaratılışının gereği olan doğal bir olaydır. Bu durum kadının sıhhatli ve normal olduğunu gösterir. İslamiyet, adetli kadının kendisinin temiz olduğunu, yalnızca rahim bölgesinden gelen kanın pis olduğunu söyler. Bu sebeple Allah (c.c) adetli kadının namaz ve orucunu da bırakmasını emretmiştir. Kadın nasıl namaz kılma ve oruç tutma emrini yerine getirirken sevap kazanırsa, âdetli zamanında yine emre uyarak namaz kılmamak ve oruç tutmamakla da sevap kazanır. Adet başlangıcından bitimine kadar uzak durulması gerekenler arasında gusül, namaz, Kur’an okumak, oruç, itikaf hacc, cinsel ilişki gibi her kadın tarafından bilinmeyebilir. Kadınların regl hali İslam dini açısından büyük bir önem taşımaktadır. Allah’ın arzusuna uygun olarak yaşama derdi olmayan zayıf kimseler bu konuda çok büyük hatalar yapabilir ve bünyelerine de, inançlarına da zarar verebilirler.

Adet dönemi boyunca namaz ve oruç gibi farz ibadetlerden mükellef olmayan kadınlar, bu özel durumlarına oldukça hassas ve dikkatle yaklaşmalıdır. Bu haldeyken dini vazifelerinden muaf olan kadınların, adet bitiminde gelen kahverengi leke kafalarında soru işareti oluşturabilir. Peki adet sonrası gelen kahverengi akıntıyla namaz kılınır mı?

İLİŞKİLİ HABERAdetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirler

ADET KANAMASI KAÇ GÜN SÜRER? ADET NE ZAMAN BİTMİŞ SAYILIR?

Kadınlarda görülen adet kanamasının en azı 3 gün (72 saat), en fazlası ise 10 gün (240 saat) olmakla beraber bu iki müddet boyunca meydana gelebilecek kanamalar kesintili olsa dahi adet kanamasını yani hayız’a girer. Örneğin; bir kadın 5 gün kan görse 2 gün kesilip 8. gün yine kanaması devam etse gelen kan adet kanı sayılır. 2 adet dönemi boyunca temizlik haline ‘tuhr hali’ denilmektedir ve bu sürenin 15 günden az olması imkansız iken 15 günü geçmesi olabilecek bir şeydir.

Hadis-i şerif: “Âdetin devam ettiği sürece namazı bırak, sonra boy abdesti al ve namaz kıl.” (Buhâri, Hayz, 19, 24, Vüdû, 63; Müslim, Hayz, 62; Ebû Davûd Tâhâret, 109).

ADETTE 10 GÜN NASIL HESAPLANIR? LEKELENME ADET SAYILIR MI? ADET KANAMASI 10 GÜNDEN FAZLA SÜRERSE…

Adette 10 günden fazla kanama

Belirli adet günlerinden fazla gelen kan, belirli günlerde gelen kanla birlikte 10 günden fazla olsa belirli günden gelen kandan fazla olan miktar hayız’a değil özür’e girer. Her ay başından önce 3 gün adet gören kadın, adeti üzere 3 gün kan gördüğü gibi, bundan 2 ya da 3 gün öncesinde kan görmüş olsa dahi, bunların hepsi adet sayılır. Adet dönemi boyunca her gün kanama gelmesi zorunlu değildir, birkaç gün kesilip yeniden devam edebilir gün sayısı 10’u bulana kadar… 10 günden fazla gelen adet kanamasında istihaze yani özür durumu gerçekleşir.

İlk defa hayız olacak olan kızların adeti sabit değilken kan kesilmeyip sürecek olursa, her aydan 10 günü adetine hesaplanır, 20 günü de temizlik müddetidir.

Yazı kaynağı : www.yasemin.com

Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?

Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bir kadın âdet kanı gördüğü zaman, az veya çok olsun, âdet kanı ne zaman kesilirse, o zaman âdetten temizlenmiş olur.Nitekim birçok fakih, âdetin (hayızın) en az süresinin; bir gün ve gece, en fazla süresinin ise, on beş gün olduğu görüşünde ittifak etmişlerdir.

Şeyhu’l-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- ise, âdetin (hayızın), en az ve en fazla süresinin tayininde herhangi bir sınır olmadığı, aksine âdet kanının bilinen vasıfları ne zaman bulunursa -ister az, isterse çok olsun-, o kanın, âdet kanı sayıldığı görüşüne varmıştır.

Şeyhu’l-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

“Allah Teâlâ, Kitap ve sünnette âdet (hayız) ile ilgili hükümler koymuştur. Fakat âdet (hayız) için en az süre ve en fazla süre konusunda bir şey takdir etmemiştir. Yine, İslâm ümmetinde genelleşmesine ve ümmetin ihtiyacı haline gelmesine rağmen iki âdet (hayız) arasındaki süre için belirli bir süre takdir etmemiştir.”

Şeyhu’l-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- sonra şöyle demiştir:

“Âlimlerden kimisi, âdet süresinin en fazlası ve en azını tayin etmiş, fakat tayinde ayrılığa düşmüşlerdir.Kimisi de âdet süresinin sadece en fazlasını tayin etmiştir.Bu konuda doğru olan görüş ise, üçüncü görüştür ki o da şudur:

Âdet süresinin en fazlası ve en azı için herhangi bir sınır yoktur.” (Mecmûu’l-Fetâvâ; c: 19, s: 237).

İkincisi:

Âdet kanından farklı vasıflarda başka bir kan vardır ki o da istihâze kanıdır.İstihâze kanı ile ilgili hükümler, âdet kanı ile ilgili hükümlerden farklıdır.İstihâze kanını, âdet kanından şöyle ayırt etmemiz mümkündür:

Renk: Âdet kanı, siyah renkte, istihâze kanı ise kırmızı renktedir.

İncelik ve kalınlık: Âdet kanı, kalın ve yoğundur, istihâze kanı ise, incedir.

Koku: Âdet kanı, pis ve çirkin bir kokusu vardır, istihâze kanı ise, pis kokulu değildir. Zirâ istihâze kanı, pis kokulu olmayıp damardan gelen normal kandır.

Böylece âdet kanının vasıfları (özellikleri) belli olmaktadır. Bu sebeple kadından çıkan kanın özellikleri âdet kanının özellikleri ile aynı ise, bu takdirde o kan, âdet kanıdır, boy abdestini gerektirir ve bu kan necistir. İstihâze kanı ise, boy abdesti gerektirmeyen bir kandır.

Âdet kanı, namazı kılmaya engel olur, istihâze kanı ise, namaz kılmaya engel olmaz. İstihâze kanı için korunmak ve diğer namaz vaktine kadar kan akıntısı devam ediyorsa, her namaz için abdest almak yeterlidir. Eğer namaz sırasında kan akarsa, bunun namaza bir zararı yoktur.

Üçüncüsü:

Bir kadın, âdetten temizlendiğini şu iki şeyden birisiyle öğrenebilir:

1. Rahimden çıkan ve kadının âdetten kesildiğine delâlet eden beyaz akıntının (sıvının) gelmesidir.

2. Kadının bu beyaz akıntısı (sıvısı) yoksa, fercinin tam kuru olmasıdır. Bu takdirde kadın, örneğin; kanın çıktığı yere beyaz pamuk koyarak kendisinin âdetten temizlenip-temizlenmediğini öğrenebiliir. Eğer pamuk çıkarıldıktan sonra temiz olursa, âdetten temizlenmiş demektir. Bu takdirde boy abdesti alır, daha sonra namazını kılar.Yok eğer pamuk kırmızı veya sarı veyahut da kahverengi (bulanık) bir renkte olursa, namaz kılmaz.

کُنَّ نِسَاءٌ یَبْعَثْنَ إِلَی عَائِشَةَ بالدُّرَجَةِ فِیهَا الْکُرْسُفُ فِیهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّی تَرَیْنَ الْقَصَّةَ الْبَیْضَاءَ تُرِیدُ بذَلِکَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَیْضَةِ. [ رواه البخاری معلقا ومالک ]

“Kadınlar (sahâbe kadınları), Âişe’ye -Allah ondan râzı olsun- içerisinde pamuk olan bir kap[1] gönderirlerdi. Bu pamuk âdet kanı ile sarı sıvı taşırdı.(Böylelikle namazın kılınıp-kılınamayacağını sorarlardı.)

Bunun üzerine Âişe -Allah ondan râzı olsun- onlara:

– Beyaz akıntıyı[2] görünceye kadar acele etmeyin!” diye cevap verirdi. (Âişe -Allah ondan râzı olsun-) beyaz akıntıdan, âdetten temizlenmeyi kastederdi.” (Buhârî; ta’lik olarak rivâyet etmiş, Hayız Kitabı, Hayız kanının gelmesi ve gitmesi (kesilmesi). Mâlik; hadis no: 130).

Eğer kadın, âdetten temizlendikten sonra kendisinden sarı veya bulanık bir sıvı gelirse, bu sıvı bir şey sayılmaz. Kadın namazını bırakmaz. Boy abdesti almasına da gerek yoktur. Çünkü boy abdestini gerektiren bir şey yoktur ve bu durum cünüplük de sayılmaz.

Nitekim Ümmü Atiyye’nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste, o şöyle demiştir:

کُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْکُدْرَةَ شَیْئًا. [رواه أبو داود والبخاری ولم یذکر (بعد الطهر) ]

“Bizler, sarı sıvı ile (kahverengi) bulanık sıvıyı, hayızdan (âdet kanından) saymazdık. (Fakat yıkanması ve abdest alınması gereken bir sıvı sayardık.)” (Ebu Davud; hadis no: 307. Buhârî; hadis no: 320).

Beyaz akıntı (sıvı), âdet kanı ile birleşirse, bu takdirde âdetten sayılır.

Dördüncüsü:

Bir kadın, temzilendiğine inanır ve kanaat getirdikten sonra kendisinden kan gelirse, eğer gelen kan, yukarıda açıklanan âdet kanının vasıflarını taşıyorsa, bu takdirde âdet kanı (hayız) sayılır. Yok eğer âdet kanının vasıflarını taşımıyorsa, bu takdirde istihâze (özür) kanı sayılır.

Buna göre birinci durumda namaz kılmaz.

İkinci durumda ise, fercini sıkıca bağlar, sonra abdest alıp namazını kılar.

Kahverengi olan bulanık sıvıya gelince, -bildiğimiz gibi- eğer âdetten temizlendikten sonra bu sıvıyı görürse, bu takdirde o, temiz hükmündedir.Fakat bu, sadece abdest almayı gerektirir. Yok eğer âdet günlerinde bu sıvıyı görürse, bu takdirde o, âdet kanı hükmündedir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Yazı kaynağı : islamqa.info

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın