4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem konuları

4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem konuları bilgi90’dan bulabilirsiniz

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı (2022-2023) MEB

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı 2022 2023 MEB

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı 2022 2023 MEB

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 7 üniteden oluşmaktadır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları 

Sosyal Bilgiler Kronoloji

» 783 Montgolfier Kardeşler’in ilk balonlu uçuş denemesi
» 1793 Claude Chappe’ın mesaj iletme makinesini icadı
» 1837 Samuel Morse’un elektrikli telgrafının ilk denemesini yapması
» 11 Haziran 1868 Türk Kızılayının kuruluşu
» 1876 Graham Bell’in telefonu icadı
» 1878 Edison’un uzun ömürlü akkor flamanlı ampulü icadı
» 1879 Edison’un elektrik ampulünü icat etmesi
» 1881 Mustafa Kemal’in doğumu
» 1901 Peter Hewitt’in cıvalı buhar lambasını icadı
» 1903 Wright Kardeşlerin ilk uçuş denemesi
» 1908 Ülkemizde telefon kullanımının başlaması
» 29 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı’nın başlaması
» 1911 Tungsten telli normal ampulün icadı
» 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı
» 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması
» 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
» 12 Şubat 1920 Maraş’ın kurtuluşu
» 11 Nisan 1920 Urfa’nın kurtuluşu
» 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisinin açılışı
» 2 Aralık 1920 Gümrü Barış Antlaşması
» 8 Şubat 1921 Büyük Millet Meclisinin Bakanlar
» Kurulu kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alması
» 23 Nisan 1921 23 Nisan gününün Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlanması
» 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi
» 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması
» 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un başlaması
» 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi
» 9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşu
» 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması
» 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması
» 13 Ekim 1923 Ankara’nın başkent oluşu
» 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
» 1927 Floresan ampulün icadı
» 15 – 20 Ekim 1927 Atatürk’ün “Büyük Nutuk”u okuması
» 1929 Jet motorunun icadı
» 1955 Cırt cırt bantların icadı
» 1973 Martin Cooper’ın cep telefonunu icadı
» 1980 Halojen lambaların kullanıma sunulması
» 20 Nisan 1983 Ulusal Egemenlik Bayramı’nın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını alması
» 20 Kasım 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi
» 25 Aralık 1991 Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması
» 27 Ocak 1992 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının kurulması
» 1993 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası TürkKazak Üniversitesinin kurulması
» 23 Şubat 1995 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un kabulü
» 1996 Led ampullerin satışa sunulması
» 25 Kasım 1997 Türkiye ile Kırgızistan arasında
» Ebedî Dostluk ve İş Birliği Antlaşması’nın imzalanması
» 25 Mayıs 2005 Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın faaliyete başlaması
» 6 Nisan 2010 Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kurulması

1.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2022-2023 (MEB)

2.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2022-2023 (MEB)

3.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2022-2023 (MEB)

4.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2022-2023 (MEB)

5.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2022-2023 (MEB)

6.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2022-2023 (MEB)

7.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2022-2023 (MEB)

8.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2022-2023 (MEB)

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Yazı kaynağı : www.basarisiralamalari.com

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları - MEB 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Müfredatı Ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları nedir, Sosyal 4. Sınıf Sosyal Bilgiler müfredatında hangi konular var, kazanım sayısı ve ders saati ne kadar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları nedir, Sosyal 4. Sınıf Sosyal Bilgiler müfredatında hangi konular var, kazanım sayısı ve ders saati ne kadar

2022-2023 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından uygulanacak olan 4. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı belli oldu! 1. dönem ve 2. dönem şeklinde ayırdığımız konulara rahatlıkla çalışabilirsiniz.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Birey ve Toplum

2. Ünite: Kültür ve Miras

3. Ünite: İnsanlar, Yerler ve Çevre

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Konuları

4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum

5. Ünite: Üretim, Dağıtım ve Tüketim

6. Ünite Etkin Vatandaşlık

7. Ünite Küresel Bağlantılar

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

1. BİREY VE TOPLUM

Bu öğrenme alanı işlenirken saygı ve sorumluluk gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ile empati kurma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur
SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.

2. KÜLTÜR VE MİRAS

Bu öğrenme alanı işlenirken aile birliğine önem verme, kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama ile değişim ve sürekliliği algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık değeriyle mekânı algılama, harita kullanma, konum analizi, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve doğal çevreye duyarlılık gibi değerlerle değişim ve yenilikçilik gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır
SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk ve tasarruf gibi değerlerle öz denetim, karar verme ve finansal okuryazarlık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar
SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.
SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
SB.4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

6. ETKİN VATANDAŞLIK

Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk ve bağımsızlık gibi değerlerle iş birliği, sosyal katılım ve karar verme gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedeki maddeler ele alınır.
SB.4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.
SB.4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar

7. KÜRESEL BAĞLANTILAR

Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık ve saygı gibi değerlerle araştırma ve empati gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.
SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.
SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler konularının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

5.-sinif-sosyal-bilgiler-kazanimlari.jpg

Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Çalışma

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Araya Kadar Olan Konuları Değerlendirme Çalışması

4. sınıf 2. dönem sosyal bilgiler konuları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Konuları 2022-2023 MEB

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Meb

1. Birey ve Toplum
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
4.1.5. Diğer bireylerin farklılıklarını saygı ile karşılar.

2. Kültür ve Miras
4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihini oluşturur.
4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri araştırarak örnekler verir.
4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
4.2.4. Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin önemini kavrar.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
4.3.5. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
4.4.2. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
4.4.3. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır.
4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçim yapar.
4.5.2. Temel ekonomik kavramları kullanarak ailesi ve yakın çevresinin ekonomik faaliyetlerini tanır.
4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
4.5.4. Kendi bütçesini oluşturur.
4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

6. Etkin Vatandaşlık
4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki kendi söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
4.6.4. İlgi ve istekleri doğrultusunda okulunda veya yakın çevresindeki eğitsel sosyal etkinliklere katılır.
4.6.5. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğünün ilişkisini ve kendisinin bu konudaki rolünü tanımlar.

7. Küresel Bağlantılar
4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanır ve tanıtır.
4.7.2. Yaşadığı yerleşim biriminin başka yerleşim yerleri ile olan ilişkilerini araştırır.
4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.
sosyal-bilgiler-dersi-ogretim-programi-ogrenme-alanlari-ve-sureleri

2022-2023 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2022-2023 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Yazı kaynağı : testleri.gen.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın