11.sınıf coğrafya madenler ders notları pdf

11.sınıf coğrafya madenler ders notları pdf bilgi90’dan bulabilirsiniz

Coğrafyanın Kodları 11-sinif

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları konu anlatımı özet 11. Sınıf Coğrafya

TÜRKİYE’DE MADENLER

Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere maden denir. Madenlerin çıkarılması, işlenmesi ve pazarlanması gibi faaliyetlere ise madencilik denir. Madenler genellikle yerin altında saf hâlde bulunmazlar. Yer altında taş ve toprakla karışık hâlde bulunan maden yatağına cevher (filiz) denir. Madenin taş ve toprakla karışık hâlde çıkarıldığı duruma tüvenan cevher denir. Tüvenan cevher içindeki saf maden oranına tenör denir. Yer altında bulunan madenin tahmini miktarına ise rezerv denir.

Kayaçların bileşiminden eritilerek ayrıştırılan madenlere metalik madenler denir. Bu tür madenler volkanik kökenlidir. Örneğin bakır, kurşun, demir, krom ve nikel gibi. Metalik madenlerin işlenmesi faaliyetine metalurji denir. Minerallerinin doğrudan kullanıldığı yani metal olmayan madenlerde vardır. Örneğin mermer, fosfat, kükürt gibi. Bazı madenler de yakılarak enerji elde edildiğinden bunlara da enerji kaynakları denir. Örneğin taş kömürü, linyit, petrol gibi.

Bir madenin ekonomik olarak işletilebilmesi için;

Türkiye arazisinin farklı jeolojik zamanlarda oluşması ve volkanik faaliyetlerin görülmüş olması, Türkiye’de maden çeşitliliğinin fazla olmasını sağlamıştır. Ancak Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin olmasına rağmen birkaç maden dışında genellikle rezerv açısından zengin değildir. Ayrıca Türkiye’nin Alp – Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle Türkiye III. ve IV. jeolojik zamanlarda tektonik ve başkalaşma hareketlerine maruz kalmıştır. Bu durum maden yataklarının küçük çaplı ve dağınık hâlde olmasına neden olmuştur.

Türkiye’de madencilik 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ve Etibank’ın kurulmasıyla beraber büyük bir gelişme göstermiştir. Türkiye’de petrol arama, üretme ve dağıtma faaliyetlerinin devlet eliyle yapılması amacıyla 1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve 1963 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın kurulmasıyla beraber enerji kaynaklarında büyük gelişmeler sağlanmıştır.

Türkiye’de Çıkarılan Başlıca Madenler

TÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji kaynakları petrol, kömür, linyit, doğal gaz gibi fosil madenler ile uranyum ve toryum gibi atom çekirdekleri yenilenemeyen enerji kaynaklarını oluşturur. Akarsu, rüzgâr, dalga, gelgit, jeotermal ve Güneş gibi kaynaklar ise yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıdır. Türkiye yenilenemeyen enerji kaynaklarında genellikle dışa bağımlıdır. Özellikle doğal gaz ve petrol kaynakları konusunda oldukça fakirdir. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları konusunda potansiyeli oldukça fazladır. Türkiye’de enerji üretiminde daha çok yenilenemeyen enerji kaynakları kullanılır.

Türkiye’nin Başlıca Yenilenemeyen (Tükenebilen) Enerji Kaynakları

Türkiye’nin Başlıca Yenilenebilen (Tükenmeyen) Enerji Kaynakları

Türkiye’de Maden ve Enerji Kaynaklarının Ekonomideki Yeri

Yazı kaynağı : www.eokultv.com

Türkiye’nin Madenleri Slayt

Türkiye’nin Madenleri Slayt 2022-2023

Coğrafya Hocası ailesi olarak yeni içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bu serimizde bütün sınıflara ait slaytları sizler için hazırlayıp paylaşıyoruz. Slaytlar; içerisindeki görseller, etkinlikler, haritalar, testler aracılığıyla öğrencilerde kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca slaytlarımızda çıkmış YKS sorularını ekledik. Bu sayfamızda 11. sınıf konulardan Türkiye’nin Madenleri Slaydını paylaşacağız. Bu konuya ünitelendirilmiş yıllık plana göre 16 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında toplam 4 ders saati zaman ayrılmıştır. İyi çalışmalar dilerim.

Slaytta hangi kazanımlar yer almaktadır?

Slayt hazırlanırken Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programındaki kazanımlar ve ders kitabındaki içerikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu slaydımızın ilgili olduğu kazanım aşağıda verilmiştir.

Kazanım: 11.2.17. Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.
Kazanım: 11.2.18. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir.

Slaytımızın boyutu 19 mb olup 44 sayfadan oluşmaktadır.

Slayt içeriği:
Maden nedir?, Tenör nedir?, Rezerv nedir?,
Bir Madenin İşletilmeye Açılması İçin Gereken Şartlar,
Ülkemizde Madenciliğin Tarihçesi,
Ülkemizde çıkarılan ve işlenen madenler,
Konu ile ilgili çıkmış sorular.

Bu Slaytla;
• Madenler ile ilgili terimleri,
• Türkiye’de çıkarılan ve işlenen madenleri öğreneceksiniz.

Türkiye'nin MadenleriSlayt hazırlanırken yararlanılan kaynaklar: Meb Coğrafya 11 Ders Kitabı 2021, Gün Yayınları 11 Ders Kitabı 2021

Alternatif Link (İndirmek İçin Tıkla)

UyarıSlaydı indirirken kota sorunu yaşıyorsanız gmail hesabınızla oturum açınız.

Aşağıdaki önceki slayt görseline tıklayarak bir önceki konuya ait olan Türkiye’de Hayvancılık Slaydına
 ulaşabilirsiniz.
Ayrıca sonraki slayt görseline tıklayarak bir sonraki konuya ait olan Türkiye’nin Enerji Kaynakları Slaydına
 ulaşabilirsiniz.

                                                   

Yazı kaynağı : cografyahocasi.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın